DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Zahájení vysílání multiplexu 2 a 3 z Černé hory na Trutnovsku
Petr Janásek, 1. září 2010
Ke změnám ve vysílání pozemní digitální televize dochází od 1. září 2010 ve Východočeském regionu a to na Trutnovsku a přiléhajících oblastech, kde si diváci budou moci nově naladit, kromě dosavadních veřejnoprávních programů sítě 1 (ČT1, ČT2, ČT 24 a ČT4), také další programy Multiplexu 2 a 3. V digitální síti 2, na kanále 61, se zájemci dočkají programů komerčních stanic Nova, Nova Cinema, Prima, Prima Cool a TV Barrandov. Multiplex 3 nabídne na vysílacím kanále 60 televizní stanice Z1 a Public.

Diváci, kteří v uvedeném regionu doposud přijímají analogový signál televizní stanice Prima z vysílače Ještěd, na 60. kanále, by neměli být překvapeni, že od 1. září 2010 tuto stanici České Radiokomunikace vypnou, aby nedocházelo k rušení DVB-T Multiplexu 3 (na stejném 60. kanále) z Černé hory.
Výluky z vysílání a změny DVB-T na Jáchymovsku, Chebsku, Třinecku
Petr Janásek, 1. září 2010
Společnost České Radiokomunikace, a.s. oznamuje výluky z  digitálního pozemního vysílání televize, pokrývající okolí měst Jáchymov, Cheb a Třinec, popřípadě i dalších sousedících území. Jedná se o vysílače a programy podle tabulky:Za přerušení vysílání programů obsažených v Multiplexu 1 a 2, zapříčiněné plánovanou údržbou technického zařízení, se České Radiokomunikace, a.s. televizním diváků omlouvají.

ČRa také 31. srpna 2010 přeladila na vysílači Klínovec a Zelená hora signál MUX 2 z dočasného kanálu 66 na definitivní 35. kanál.
Nový hudební kanál na pozici 28,2° E
Petr Janásek, 31. srpna 2010
Pamětníky a milovníky anglo-americké hudební scény určitě potěší nový hudební kanál VINTAGE TV, který se objevil na satelitu Hotbird 28,2o E. Společný projekt renomovaných satelitních providerů SKY a FREESAT, založen na záznamech populární a taneční hudby, zahrnující v nabídce značně široké časové rozmezí od 40. až po 80. léta. Obsahuje ve své době největší hity, jakými byly například skladby orchestru Glena Millera, Franka Sinatry, Doris Day, Elvise Presleyho, The Beatles, The Rolling Stones a celé řady dalších autorských nebo interpretačních velikánů.

Stanice vysílá prozatím ve zkušebním provozu, 24 hodin denně nonstop hudební skladby doplněné dobovými originálnímy filmovými šoty z denního života tehdejší veřejnosti v Americe i Anglii a to nekódovaně v režimu FTA. Ostrý start je ohlášen na 1. září 2010 a pro začátek diváci vybrali 50 nejpopulárnějších skladeb. Pět vylosovaných účastníků může vyhrát 64GB Apple WiFi iPad. Bližší podrobnosti o programové nabídce a dalších akcích této stanice najdou zájemci na www.vintage-tv.tv.

Nový hudební kanál se naladí na satelitu Eurobird 1(28,5°E), na kmitočtu 11,224 GHz, vertikální polarizace signálu, SR 27500, FEC 2/3, přenosová norma DVB-S, modulace QPSK, nezakódované vysílání, SID 63145, VPID 2389, APID 2390. Pro příjem na našem území díky dostatečnému pokrytí signálem postačí parabola o průměru 80 cm.

Pramen: satkurier.pl
ČT předchází rušení analogového a digitálního vysílání ve zlínské oblasti
Petr Janásek, 28. srpna 2010
Česká televize očekává po spuštění digitálního vysílání sítě 1 z vysílačů Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny vzájemné rušení s několika analogovými převaděči na 33. kanálu – některé přeladí rovnou, další nyní prověřuje kontrolními měřeními.

Pro digitální zemské vysílání České televize v územní oblasti Zlín byl Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ), respektive vládním nařízením o Technickém plánu přechodu (TPP) vyhrazen 33. kanál. Na něm však v regionu vysílá několik analogových převaděčů ČT1 a ČT2, které ještě nemohou být vypnuté. Česká televize ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi řeší situaci s předstihem – ještě před tím, než digitální zemské vysílání sítě 1 z vysílačů Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny vstoupí k 31. srpnu 2010 do řádného provozu (viz tisková zpráva).

Analogové převaděče, u nichž je výpočetním modelem indikováno rušení zásadního rozsahu, byly přeladěné již nyní. Ve čtvrtek 26. srpna 2010 byl změněn vysílací kmitočet analogového převaděče ČT1 Slušovice ze 33. na 34. kanál a analogový převaděč ČT1 Liptál přešel z dosavadního 33. na 32. kanál. Diváci přijímající analogové zemské vysílání ČT1 z těchto převaděčů musí na svých přijímačích přeladit předvolbu, pod níž mají první program České televize uložený.

Analogové převaděče

Slušovice (okres Zlín), program ČT1, původní kanál 33, nový kanál 34, datum přeladění 26. 8. 2010
Liptál (okres Vsetín), program ČT1, původní kanál 33, nový kanál 32, datum přeladění 26. 8. 2010

Možné potíže Česká televize očekává také na analogových převaděčích ČT1 Vsetín – Semetín, ČT1 Lužná (okres Vsetín) a ČT2 Hodslavice (okres Nový Jičín). V jejich případě se ověřuje reálná míra rušení. Digitální zemské vysílání sítě 1 na 33. kanálu z Tlusté hory i Ploštin je proto od čtvrtku 26. srpna 2010 do konce měsíce vždy v denních hodinách uváděno do zkušebního provozu.

Na základě kontrolních měření bude rozhodnuto o řešeních uvedených analogových převaděčů. Česká televize bude o zvoleném postupu informovat v tiskové zprávě a individuálně také místní samosprávu dotčených měst a obcí.
Změna polarizace digitálního dokrývače v Jincích u Příbrami
Petr Janásek, 28. srpna 2010
Na konci července 2010 spustily České Radiokomunikace digitální dokrývač pro multiplex 2 v Jincích u Příbrami. Kvůli zajištění lepšího pokrytí digitálním signálem dokrývače, uskutečnily České Radiokomunikace po spuštění řadu měření a po dohodách se zákazníky se rozhodly změnit polarizaci dokrývače z dosavadní horizontální na vertikální.

Změna polarizace by neměla mít negativní dopad na příjem na straně diváků a naopak by se měly příjmové podmínky zlepšit u těch diváků, kteří si otočí anténu o 90 stupňů (tj. do vertikální polarizace). Ze stanoviště nad hřbitovem bude vysílat nadále na 53. kanálu, změní se jeho polarizace z dosavadní horizontální na vertikální a vyzářený výkon bude navýšen na 10 W, čímž se zlepší pokrytí obce a blízkého okolí.

Se změnou polarizace na straně vysílače se doporučuje divákům přijímajícím signál tohoto digitálního opakovače Jince, aby pro ideální příjmové podmínky pootočili své antény o 90° kolem směru příjmu, tedy „položili je na bok“. Tímto technickým opatřením dojde ke zlepšení digitálního příjmu. Dokrývač v Jincích je umístěn v lokalitě nad hřbitovem z něhož jsou šířeny na 41. kanále televizní programy druhého multiplexu Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov. Primárním zdrojemsignálu pro tento opakovač je pražský vysílač Praha-město umístěný na Žižkově.
ČT rozšiřuje digitální vysílání o 22 dokrývačů
Petr Janásek, 26. srpna 2010
Česká televize 31. srpna 2010 spustí s dvouměsíčním předstihem dva digitální vysílače velkého výkonu ve zlínské oblasti: Zlín – Tlustá hora (33. kanál) a Valašské Klobouky – Ploštiny (33. kanál). Následně 30. září 2010 uvede do řádného provozu i poslední digitální vysílač velkého výkonu šířící multiplex veřejné služby Jeseník – Praděd (36. kanál). Z celostátního pohledu bude tak síť veřejnoprávního multiplexu 1 dokončena.

Česká televize do konce roku 2010 rozšíří jeho dostupnost výstavbou dalších 22 digitálních opakovačů, t.j. vysílačů malého výkonu, které se vždy zapojí do jednofrekvenční sítě (SFN), ve zhruba měsíčních fázích. Koncepční dokrývání se uskuteční především v geograficky složitých lokalitách, kde se prokázal neuspokojivý příjmem DVB-T signálů z digitálních vysílačů velkého výkonu a analýza vyhodnotila potřebnost nebo vhodnost digitálních vysílačů malého výkonu. Takových míst bylo doposud vyřešeno výstavbou digitálních opakovačů či převaděčů celkem 24.

Na konci srpna 2010 se začne řádný provoz čtyř digitálních opakovačů: Děčín – Popovický vrch, Šluknov – vrch Pytlák, Ústí nad Labem – Vaňov a Velký Šenov – Ječný vrch a do konce září 2010 vznikne osm dalších, a to ve Frýdlantu v Čechách, Hejnicích, Husinci, Jindřichovicích pod Smrkem, Loučovicích, Týnu nad Vltavou, Volarech a Zdíkově.

Nejpozději na konci října 2010 přibude šest digitálních opakovačů v Havlíčkově Brodu, Choceradech, Ledči nad Sázavou, Sázavě, Třebíči i Velkém Meziříčí a nejdéle v závěru listopadu 2010 Česká televize zprovozní čtyři digitální vysílače malého výkonu ve Svitavách, Valašském Meziříčí, Vsetíně a Žďáru nad Sázavou.

Bližší informace o připravovaných vysílačích naleznete v PDF příloze..
Nové digitální dokrývače na Ústecku
Petr Janásek, 26. srpna 2010
Televizní diváci v Ústeckém regionu, konkrétně v Ústí nad Labem, Děčíně, Velkém Šenově a Šluknově, kteří mají doposud vzhledem k místním geografickým podmínkám špatný příjem digitálního signálu televize, budou moci od začátku letošního září přijímat DVB-T signál z nových dokrývacích vysílačů. České Radiokomunikace spustí na konci srpna 2010 další digitální dokrývače s programy druhého multiplexu. Děje se tak na základě požadavků zákazníků společnosti ČRa, a.s. po důkladném změření pokrytí daného území digitálním signálem.

Dokrývací vysílač malého výkonu v Ústí nad L. je umístěn v lokalitě Vaňov, v Děčíně se dokrývač nachází na Popovickém vrchu, ve Velkém Šenově na Ječném vrchu a ve Šluknově je opakovač umístěn v lokalitě Vrch Pytlák. Programy druhého multiplexu budou šířeny na 58. kanále a primárním zdrojem všech těchto dokrývačů je ústecký vysílač Buková hora. Nově spuštěný multiplex 2 obsahuje programy Nova, Nova Cinema, Prima, Prima COOL a TV Barrandov.

Ke spuštění nových dokrývačů se vyjádřil obchodní ředitel Českých Radiokomunikací,Kamil Levinský: „Tato města se nacházejí v kopcovitých oblastech, a proto se zde mohly vyskytnout komplikace s příjmem digitálního vysílání. Z toho důvodu jsme se zákazníky multiplexu 2 dohodli spuštění digitálních dokrývačů v těchto lokalitách,“ říká Kamil Levinský, a doplnil: „spuštěním těchto čtyř dokrývačů se zvýší celkový počet dokrývačů sítě 2 na 18.“

Mapy pokrytí DVB-T opakovačů MUX 2 na Ústecku na konci srpna 2010Obr.1 – ŠluknovObr.2 – Ústí n.L. – VaňovObr.3 – Děčín - Popovický vrch
Nová aplikace zpravodajského kanálu ČT24
Petr Janásek, 25. srpna 2010
Před krátkým časem připravila Česká televize pro majitele chytrých telefonů iPhone možnost sledování živého vysílání zpravodajského kanálu ČT 24. Nyní nově ustanovený útvar České televize, Nová média, připravil ve spolupráci s firmou Erika pro zpravodajskou stanici ČT24 další moderní aplikaci, která umožňuje sledování textového zpravodajství z televizního vysílání přímo na obrazovce vašeho počítače.Zatímco v iPhonu lze sledovat živé vysílání, listovat programem ČT24 a sledovat zprávy z portálu, právě vycházející aplikace umožňuje online propojení počítače s televizí tak, že člověk nemusí zprávy aktivně vyhledávat. Na obrazovce počítače se žhavé aktuality objevují ve stejné podobě, v jaké je lze sledovat přímo ve vysílání.

Zájemci o aktuální zpravodajské informace si nyní mohou zdarma stáhnout aplikaci z webu www.ct24.cz, a sledovat je, jak se zobrazují na liště ve vysílání ČT24, aniž by museli být v daný okamžik přítomni na internetových stránkách ČT24. Lištu lze v počítači umístit na horní okraj nebo hned nad základní lištu Windows (doporučená varianta). Obrazovka se novému nastavení automaticky přizpůsobí a zprávy se aktualizují přesně tak, jako je tomu v televizním vysílání.

„Podobná služba na českém trhu chyběla. Aplikace umožní bez jakékoliv vlastní aktivity na webu sledovat aktuální textové zprávy z vysílání ČT24. Pokud některá zpráva uživatele zaujme, lze rychle přejít na internetový portál ČT24. Lišta v počítači je efektivním on-line zpravodajstvím a měla by tak posílit postavení ČT24 jako moderního seriózního média,“ říká výkonný ředitel ČT Nová média Milan Fridrich.

Po nedávné aplikace živého vysílání ČT24 pro chytré telefony iPhone jde o další rozšíření možnosti sledovat zpravodajství veřejné služby ČT na jiných platformách.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna