DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Blíží se konec analogu z Pradědu
Petr Janásek, 7. září 2010
V pozemním analogovém vysílání ČT1 i ČT2 z vysílače Jeseník – Praděd, které je již je od 4. srpna 2010 označené piktogramem v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky, se od 6. září 2010 se vedle začala zobrazovat navíc i textová lišta, upozorňující na brzké změny ve vysílání České televize z Pradědu.

Podle piktogramu a textové lišty diváci poznají, že přijímají programy ČT z vysílače Jeseník – Praděd a musí se tedy připravit na události, které se uskuteční 30. září 2010, kdy dojde k vypnutí analogové ČT2, přeladění analogové ČT1 a spuštění digitálního vysílání ČT.

Z těchto důvodů na vysílači Jeseník – Praděd dojde ve středu 29. září 2010 od 8:00 do 15:00 hodin k výluce analogového vysílání, během níž se analogové vysílání ČT2 přesune z náhradní do nové vysílací antény a také bude připravena technologie pro digitální vysílání ČT z nového anténního systému.

Těsně před půlnocí ze čtvrtka 30. září na pátek 1. října 2010 pak na Pradědu nejprve definitivně skončí analogové vysílání ČT2 na 50. kanálu, na tento kmitočet bude posléze z 36. kanálu přesunuté analogové vysílání ČT1 a na uvolněném 36. kanálu následně od 1. října 2010 v brzkých hodinách začne řádný provoz digitálního vysílání všech čtyř programů České televize (multiplex veřejné služby).

Diváci v dosahu vysílače Jeseník – Praděd se proto v současnosti mohou setkat na kterých programech s několika variantami piktogramu a textové lišty, podle čehose předem doví, jak se jich změny chystané na 30. 9. 2010 dotknou. Existují tři možnosti:
  • Piktogram a lišta na ČT1 i ČT2 znamená, že po 30. 9. zůstane zachován pouze analogový příjem programu ČT1Program ČT2 bude možné naladit již jen digitálně (společně s programy ČT1, ČT24 a ČT4 v rámci veřejnoprávního multiplexu).
  • Piktogram a lišta jen na ČT1 oznamuje, že po 30. 9. zůstane zachován pouze analogový příjem programu ČT2 (příjímaný z jiného vysílače). Program ČT1 bude možné naladit již jen digitálně (společně s programy ČT2, ČT24 a ČT4 v rámci veřejnoprávního multiplexu).
  • Piktogram a lišta jen na ČT2 značí, že po 30. 9. zůstane zachován pouze analogový příjem programu ČT1 (příjímaný z jiného vysílače). Na předvolbě, pod kterou má divák ve svém televizoru nyní uložený program ČT2, se objeví rovněž program ČT1. Není vyloučené, že program ČT2 naladí digitálně (společně s programy ČT1, ČT24 a ČT4 v rámci veřejnoprávního multiplexu), ale garantovat to nelze.


Jak to bude s analogovými převaděči ČT, závislých na signálu z Pradědu

Analogové vysílání ČT z Pradědu přebírá více než sto analogových převaděčů zejména v Moravskoslezském, Olomouckém, Zlínském a Pardubickém kraji. Piktogram a textovou lištu tedy na svých obrazovkách registrují i diváci přijímající ČT1 a/nebo ČT2 z těchto analogových vysílačů malého výkonu přebírajících zdrojový signál z Pradědu.

V případě analogových převaděčů ČT2 je zmiňovanými grafickými prvky správně signalizováno vypnutí k 30. září 2010. U analogových převaděčů ČT1 je přebírání signálu označeného piktogramem a textovou lištou jediným reálným technickým řešením, tyto analogové vysílače malého výkonu zůstanou prozatím v provozu.

Po 30. 9. 2010 na nich dojde pouze k výluce vysílání v řádu několika hodin až dnů – po vypnutí jejich primárního analogového signálu na 36. kanálu bude potřeba přeladit je na nový primární signál na 50. kanálu. Podrobnosti o řešení analogových převaděčů závislých na vysílači Jeseník – Praděd Česká televize zveřejní v průběhu září.
Vyjádření Skylinku k problémům s novými kartami ICE
Petr Janásek, 4. září 2010
V posledních dnech se vyskytly různé problémy ve spolupráci některých přijímačů a modulů systému CryptoWorks (CW) s ICE kartami Skylink, převážně u zařízení s nelicencovanými dekodéry (uničtečky), ale i u některých přijímačů a modulů s licencí.

Některé problémy má Skylink již diagnostikovány a řeší je. Podařilo se odhalit dílčí chyby v implementaci CW v některých přijímačích a modulech a výrobci připravují nové verze firmware. Některé problémy se však dosud nedaří spolehlivě dokumentovat a replikovat. Nastávají nahodile pouze u některých výrobků, zatímco jiné výrobky téže série fungují bez problémů. Nejčastějším projevem jsou krátkodobé výpadky dekódování. U některých zařízení se projevují během global free (od vložení karty do registrace), u jiných po registraci karty. Některé dekódovací moduly s ICE kartou vůbec nespolupracují, nedokážou ji zformátovat.

Informace se Skylinku dostávají postupně a jsou průběžně vyhodnocovány. Jak Skylink s Irdetem tak importéři přijímačů intenzívně analyzují situaci a hledají příčiny tohoto stavu. Skylink usiluje o co nejrychlejší vyřešení nekompatibility licencovaných výrobků, bohužel však nedokáže řešit problémy přijímačů s uničtečkami nebo neoficiálních klonů licencovaných přijímačů, na jejichž výrobce a programátory nemá žádné kontakty.

Je třeba říci, že problémy, které se vyskytly v poslední době, pravděpodobně, bezprostředně souvisejí s masivním nárůstem zatížení systému podmíněného přístupu Skylink, po vypnutí pirátského příjmu Digi TV. Aktuálně systém zpracovává informace o 200 tisících ICE kartách, z nichž většina je již na trhu - v období global free nebo po registraci.

Denně se registrují 3 až 4 tisíce nových karet. S každou novou registrací karty systém zařazuje do datového toku poměrně objemnou iniciační instrukci, která se cyklicky opakuje po dobu následujících 10 dní. Objem dat, která musí každý dekodér zpracovat, tak, při mimořádně vysokém počtu registrací, rychle narůstá, což u některých dekodérů vede k jejich přetížení. Tento stav nebylo možno během testování ICE karet nasimulovat a nebylo proto v možnostech Skylinku aktuální problémy s nekompatibilitou v předstihu odhalit a řešit.

Nelze zatím určit, zda aktuální problémy jednoznačně souvisejí s ICE kartou a s kartou CW by nenastaly. Nelze totiž vyloučit, že by nastaly i v případě, kdy byl stejné zátěži vystaven původní systém CryptoWorks společnosti Skylink. Nikdy v minulosti s takovým objemem dat totiž nepracoval.

Pro co nejrychlejší vyřešení uvedených problémů, dnem 2. 9. 2010 Skylink významně rozšířil datovou kapacitu vyhrazenou pro informace systému podmíněného přístupu, aby se vyloučilo případné ztrácení některých paketů, a pracuje se na optimalizaci datového toku.

Současně Irdeto připravuje kompletní rekonfiguraci našeho systému, aby se vyloučily možné závady vyvolané zásahy do systému v uplynulých měsících. Rekonfigurace bude provedena v nejbližších dnech. Také výrobci zařízení pracují v součinnosti s Irdetem a importéry na upgradech firmwarů zařízení, u kterých byly problémy s kompatibilitou zaznamenány.

Skylink slovy výkonného ředitele, Jaromíra Glisníka, děkuje za pochopení a ujišťuje zákazníky, že na řešení celé situace se intenzívně pracuje.

Podle TZ Skylink
Skúšobné vysielanie DVB-T2 bude už aj na Slovensku
Marián Felix, 4. září 2010
Vysielanie v systéme DVB-T2 sa bude testovať aj na Slovensku. Slovensko sa tak pridá k ďalším štátom, ktoré takéto vysielanie testovali, resp. testujú. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky totiž vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. povolenia na prevádzkovanie rádiového zariadenia pre vysielanie v štandardoch DVB – H / T / T2 pri skúšobnej prevádzke.

Povolenia, ktoré nadobudli právoplatnosť 20. 8. 2010, sa vzťahujú na dva vysielače: Žilina – mesto a Žilina – Zástranie. Platnosť týchto povolení je obmedzená do 31. 12. 2010.

Parametre povolených vysielačov sú nasledovné:

Vysielač Žilina – mesto:
Vysielací kanál: K42
Maximálny vyžiarený výkon: 2 kW
Polarizácia antény: vertikálna
Výška antény nad terénom: 25 m

Vysielač Žilina – Zástranie:
Vysielací kanál: K42
Maximálny vyžiarený výkon: 5 kW
Polarizácia antény: vertikálna
Výška antény nad terénom: 30 m

Určený systém zdrojového kódovania: MPEG-2 a MPEG-4.
Vysielač Kamzík opäť s plným výkonom
Jan Burda, 3. září 2010
Po ukočení technologických úprav základného anténového systému na DVB-T vysielači Bratislava - Kamzík bolo vysielanie DVB-T signálu na 66.kanáli presunuté z dočasného anténového systému späť do základného anténového systému.

Táto zmena bola vykonaná 27.8.2010 o 01.00 hod. v noci. Od tohto momentu DVB-T vysielač Bratislava - Kamzík vysiela opäť s plným povoleným výkonom.

TZ Towercom
Slovenský rozhlas spustil novú stanicu – Rádio Junior
Marián Felix, 3. září 2010
2. septembra 2010 odštartovalo vysielanie deviateho okruhu Slovenského rozhlasu (SRo9) – Rádia Junior. Táto služba je šírená zo satelitu (bez kódovania) a určená je predovšetkým pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Rádio Junior vysiela 24 hodín denne, od pondelka do nedele, podľa identickej vysielacej štruktúry. Dramaturgia Rádia Junior je zameraná na rozprávkové hry, monologické rozprávky, detskú literatúru, programy o hudbe a pesničky pre deti – všetko s dobrým koncom. Program novej stanice je organizovaný ako blokové vysielanie s pevným vysielacím časom pre jednotlivé typy programov. Podľa slov generálnej riaditeľky Slovenského rozhlasu Miloslavy Zemkovej je Rádio Junior ojedinelým projektom v celej Európe.

Okrem satelitu je Rádio Junior šírené aj prostredníctvom internetu na stránke www.rozhlas.sk.

Parametre vysielania Rádia Junior na satelite sú nasledovné:

Satelit: Astra 3A
Orbitálna pozícia: 23,5 st. východne
Platforma: Skylink
Frekvencia: 12,565 GHz
Polarizácia: horizontálna
Symbolová rýchlosť: 27500 kSymb/s
FEC: 2/3
Audio PID: 2565
Vysielací systém / modulácia: DVB-S/QPSK
ID: Junior
Kódovanie: voľné (FTA) vysielanie

Zdroj: www.rozhlas.sk, www.digizone.cz
ČT přeladí také analogový vysílač ČT1 Hodonín
Petr Janásek, 2. září 2010
Česká televize ve spolupráci s Českými Radiokomunikacemi a Českým telekomunikačním úřadem dořeší vzájemné rušení analogového a digitálního vysílání na 33. kanálu na Moravě a z tohoto důvodu přeladí analogový vysílač ČT1 velkého výkonu Hodonín.

Analogové zemské vysílání ČT1 ze stanoviště Hodonín – Babí lom se v noci ze čtvrtku 2. září na pátek 3. září 2010 přesune z dosavadního 33. kanálu na 35. kanál. Změna si vyžádá krátkou výluku vysílání.

Diváci přijímající ČT1 analogově z Babího lomu budou muset následně znovu naladit předvolbu, pod níž mají ve svém televizoru první program České televize uložený. Není vyloučeno, že některé anténní systémy, zejména STA v bytových domech, budou vyžadovat zásah odborníka.

Analogový signál ČT1 z Babího lomu na novém 35. kanálu by dle výpočetního modelu mohl rušit analogové převaděče ČT2 v Moravském Krumlově na Znojemsku, ČT1 ve Velké nad Veličkou na Hodonínsku a ČT1 v Částkově na Uherskohradištsku. Reálný stav bude ověřen v následujících dnech kontrolními měřeními, na jejichž základě bude rozhodnuto o případném přeladění těchto analogových vysílačů malého výkonu na náhradní kmitočty.

Vzájemné rušení analogového a digitálního vysílání v některých částech Moravy vyplývá z Technického plánu přechodu (TPP), v jehož rámci Český telekomunikační úřad přidělil 33. kanál digitálním vysílačům ČT velkého výkonu Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny (v řádném provozu od 1. 9. 2010). Stejná frekvence však byla již historicky využívána několika analogovými vysílači velkého i malého výkonu, jež se nacházejí v dosahu digitálního vysílání z Tlusté hory a Ploštin.

Kmitočtová kolize tedy byla očekávána a následně reálně ověřena kontrolními měřeními. Česká televize nechce divákům působit nepříjemnosti nečekaným předčasným vypínáním analogového vysílání, proto iniciovala přeladění rušených analogových vysílačů. Na náhradní kmitočty už byly přeladěné analogové převaděče ČT1 Slušovice, ČT1 Liptál a ČT1 Lužná II i analogový vysílač ČT1 velkého výkonu Olomouc – Radíkov.
Přeladění analogů ČT: dnes v noci ČT1 Olomouc
Petr Janásek, 2. září 2010
Česká televize, České Radiokomunikace (ČRa) a Český telekomunikační úřad (ČTÚ) řeší vzájemné rušení analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu Olomouc – Radíkov a Hodonín – Babí lom s nově spuštěnými digitálními vysílači ČT velkého výkonu Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny. Analogové převaděče ČT1 Slušovice, Liptál a Lužná již byly přeladěné, v noci na 2. 9. byl přeladěn také analogový vysílač ČT1 Olomouc, přeladění analogového vysílače ČT1 Hodonín závisí na mezinárodní koordinaci.

Digitálnímu vysílání sítě 1 z kót Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny, které vstoupilo 1. září 2010 do řádného provozu, byl Českým telekomunikačním úřadem vymezen v rámci Technického plánu přechodu (TPP) 33. kanál. Stejný kmitočet ale již historicky využívá, respektive využívalo několik analogových vysílačů velkého i malého výkonu, které se nacházejí v dosahu digitálního vysílání z Tlusté hory a Ploštin.

ČT očekávala vzájemné rušení analogového a digitálního vysílání. Proto ve spolupráci s ČRa a ČTÚ iniciovala ještě před zahájením řádného provozu digitálních vysílačů Zlín – Tlustá hora a Valašské Klobouky – Ploštiny jejich zkušební vysílání. Během něho byla ve vytipovaných oblastech provedena kontrolní měření, jež ověřila skutečnou míru vzájemného rušení. Potvrdilo se u analogových vysílačů ČT1 malého výkonu Slušovice, Liptál a Lužná II i u analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu Olomouc – Radíkov a Hodonín – Babí lom.

Nejsnazším řešením vzniklé situace by sice bylo předčasné vypnutí dotčených analogových vysílačů. Česká televize ale nechce, aby diváci museli čelit nečekanému předčasnému ukončení analogového vysílání, proto požádala České Radiokomunikace a Český telekomunikační úřad o zajištění všech potřebných náležitostí pro další provoz uvedených analogových vysílačů, tedy o jejich přeladění na náhradní kmitočty. Analogové převaděče ČT1 Slušovice a ČT1 Liptál byly přeladeně již 26. srpna 2010 a ČT1 Lužná II pak 30. srpna 2010 (viz tabulka). V případě analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu je však potřeba respektovat i mezinárodní kmitočtové koordinace.

Pro analogový vysílač ČT1 Olomouc – Radíkov se podařilo vyjednat mezinárodní kmitočtovou koordinaci obratem, a tak byl v noci ze středy 1. září na čtvrtek 2. září 2010 přeladěn z dosavadního 33. na 28. kanál. Pro zásah na vysílací technologii je na vysílači Olomouc – Radíkov nezbytná krátká výluka analogového vysílání, a to nejen programu ČT1, ale i televize Prima. Česká televize děkuje divákům za pochopení.

ČTÚ nadále jedná o mezinárodní kmitočtové koordinaci pro analogový vysílač ČT1 Hodonín – Babí lom s rakouskými a slovenskými úřady. Výsledky jednání se očekávají do pondělí 6. září 2010. Jakmile budou stanoveny technické podrobnosti, ČT o nich bude informovat tiskovou zprávou. Zatím bude ČT1 z Babího lomu pokračovat v analogovém vysílání na 33. kanálu. Diváci v některých lokalitách tedy mohou registrovat vzájemné rušení analogového a digitálního signálu.

Analogovové vysílače ČT přeladěné kvůli vzájemnému rušení s digitálními vysílačiDiváci přijímající analogové zemské vysílání ČT1 z uvedených analogových vysílačů musí po jejich přeladění na svých televizních přijímačích znovu naladit předvolbu, pod níž mají první program České televize uložený.
CS Link přichází s atraktivními slevami předplatného
Jan Burda, 1. září 2010
Media Vision, provozovatel české a slovenské digitální satelitní televize CS Link, informuje o akční podzimní nabídce v oblasti placené televize. CS Link nyní poskytuje 25% slevu na programový balíček FILM, který představují filmové programy HBO, HBO2 a Cinemax. Tuto slevu zákazníci získají při objednání předplatného na 6 a více měsíců. Akce platí do odvolání. „Našim zákazníkům tak umožňujeme sledovat nejnovější filmové trháky za bezkonkurenční cenu. Při ročním předplatném ušetří 870 Kč,“ říká Daniel Klička, ředitel společnosti.

Mimo to CS Link nabízí výměnu programů v balíčku MÝCH 6 do konce roku zadarmo. Již při jeho objednání si ho zákazník sám sestaví z programů dle vlastního výběru a neplatí tak za stanice, které ho nezajímají. A když ho objednané kanály omrzí, jednoduše je kdykoli vymění za jiné. Vybírat může z nabídky 23 atraktivních programů všech žánrů. Programy lze opakovaně vyměňovat až do konce roku zcela zdarma. To je samozřejmě nad rámec 23 neplacených programů v českém i slovenském jazyce, které jsou dostupné na kartě CS Link bez poplatků. Předplatné balíčku MÝCH 6 začíná již na 200 Kč/měsíc. Tato unikátní služba CS Linku umožňuje maximální svobodu při sledování televize.

Podle TZ Media Vision

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna