DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Vedenie Slovenskej televízie potvrdilo zámer ukončiť vysielanie Trojky
Marián Felix, 25. října 2010
Vedenie Slovenskej televízie (STV) v návrhu vykonávacieho plánu na budúci rok uviedlo, že od 1. januára 2011 dôjde „k zrušeniu vysielania na treťom vysielacom okruhu“. Týmto materiálom sa má zaoberať Rada STV na najbližšom zasadnutí. Zo strany vedenia STV ide o prvé oficiálne potvrdenie zrušenia Trojky.

V zdôvodnení ďalej vedenie uvádza, že z ekonomického hľadiska ide o pochopiteľný krok vzhľadom na to, že momentálne neexistuje iné východisko. Od januára 2011 bude teda STV vysielať len dva programy – Jednotku a Dvojku.

Pozastavenie Trojky bude mať za následok výrazné zmeny v programovej štruktúre Jednotky a Dvojky. Na Dvojke sa bude vysielať väčšina športových podujatí, avšak na Jednotke pôjdu tie športové prenosy, ktoré majú „celospoločenský záujem spojený s reprezentáciou Slovenska". Tak napr. z budúcoročných Majstrovstiev sveta v hokeji, ktoré sa budú konať v Bratislave a v Košiciach v termíne od 29. 4. do 15. 5. 2011, STV plánuje vysielať celkovo 48 zápasov, z ktorých na Jednotke pôjde 28 priamych prenosov (väčšinou zo zápasov slovenskej reprezentácie a z priamych bojov o medaily). Zvyšné zápasy a ostatné sprievodné programy sa budú vysielať na Dvojke.

Športový program Trojka, ktorý má v súčasnosti takmer 70-percentné pokrytie obyvateľstva, sa šíri najmä prostredníctvom káblových, IPTV a satelitných operátorov. Na menšej časti územia SR je dostupná aj cez vysielanie verejnoprávneho multiplexu DVB-T.

Zdroj: Mediálne.sk
Česko získá novou satelitní platformu
Jan Burda, 20. října 2010
Podle dostupných informací připravuje společnost T-Mobile vlastní nabídku placených satelitních programů, která bude sestavena z programů platformy Skylink. Informace je zatím neoficiální, platforma by měla být představena ve čtvrtek 21. října 2010.

Společnost T-Mobile by se tak v Čechách stala „virtuálním operátorem“, bez možnosti vysílání svých vlastních programů, ovšem také bez nutnosti platit za satelitní kapacitu a uplink programů. Na Slovensku je T-Mobile provozovatelem satelitní platformy Magio.
Lokálna informačná kampaň k vypínaniu analógovej televízie
Marián Felix, 20. října 2010
Spoločnosť Towercom, a.s. ohlásila na svojej internetovej stránke spustenie informačnej kampane k vypínaniu analógovej televízie v niektorých lokalitách Slovenska.

Jej cieľom je poskytnúť divákom potrebné informácie a zároveň aj možnosť okamžitej realizácie prechodu na digitálne vysielanie. Keďže vysielače, na ktorých dôjde k ukončeniu alebo k zmene analógového televízneho vysielania sú malého výkonu, informačná kampaň má lokálny a priamy charakter. Dotknuté domácnosti zasahuje priamo v niekoľkých vlnách.

Hlavným posolstvom kampane je informovať divákov v danej lokalite o zmene spôsobu terestriálneho príjmu a predstaviť im benefity, ktoré vysielanie DVB-T prináša.

V rámci kampane sa budú vykonávať tieto aktivity:

  1. Informačná „tour“ po vybraných lokalitách. Informačný autobus vybavený predvádzacím prijímacím zariadením DVB-T (anténa + prijímač) spolu s lokálnym predajcom anténovej techniky bude informovať na centrálnych námestiach alebo pred obecným úradom o dôležitých zmenách. Táto informačná „tour“ začala 18. 10. 2010 a potrvá do konca novembra 2010.
  2. Informovanie predajcov anténovej techniky, ktorí pôsobia na dotknutom území. Predajcovia budú poskytovať nielen odborné informácie, ale aj možnosť zakúpenia DVB-T prijímačov, antén, prípadne ukážu, ako je možné použiť niektoré existujúce antény na príjem DVB-T vo vertikálnej polarizácii.

    V spolupráci so štátnou informačnou kampaňou zastrešenou Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR sa budú realizovať, resp. už sa realizujú aj ďalšie činnosti:

  3. Kampaň v lokálnych tlačových a rozhlasových médiách formou informačných článkov a inzercie. Trvanie kampane: 41. – 46. týždeň.
  4. Direkt-mailová kampaň – informačný balíček doručovaný priamo primátorom a starostom dotknutých miest a obcí, ktorý bude obsahovať informačný list, plagáty a letáky pre účely informovania občanov. Trvanie kampane: 41. – 43. týždeň.
  5. Direkt-mailová kampaň priamo do schránok obyvateľov dotknutých obcí. Každý občan dostane do svojej schránky informačný leták a informačný list. Trvanie kampane: 42. – 46. týždeň.
Zdroj: http://dvbt.towercom.sk
Na Slovensku sa začína s vypínaním analógovej televízie
Marián Felix, 20. října 2010
Prevádzkovateľ pozemského televízneho vysielania na Slovensku – Towercom, a.s. oznámil, že v priebehu októbra až decembra 2010 dôjde k dôležitým zmenám na vybraných analógových vysielačoch malého výkonu. Tieto zmeny rozdelil do troch skupín:

  1. Vysielače, na ktorých bude definitívne ukončené analógové terestriálne vysielanie a následne spustené digitálne vysielanie.
  2. Vysielače, na ktorých bude čiastočne ukončené analógové terestriálne vysielanie a následne spustené digitálne vysielanie.
  3. Vysielače, na ktorých bude zachované analógové terestriálne vysielanie a zároveň spustené digitálne vysielanie.
Do skupiny A. patria nasledujúce vysielače:Do skupiny B. patria vysielače, na ktorých bude ukončená prevádzka analógových programov okrem programu STV1. Ostatné analógové TV stanice už nebudú z daného vysielača dostupné. Ide o tieto vysielače:Do skupiny C. patria tieto vysielače:Termíny uvedené v tabuľkách sa môžu posúvať v závislosti od poveternostných podmienok.

V lokalitách v dosahu vysielačov skupín B. a C. bude na niekoľko hodín úplne prerušené analógové vysielanie, ktoré bude následne spustené, avšak s nižšou úrovňou signálu, čo môže v okrajových oblastiach spôsobiť stratu pokrytia analógovým televíznym signálom.

Zdroj: http://dvbt.towercom.sk
Setkání SatDX klubu na Královce
Petr Janásek, 19. října 2010
Stalo se již nepsaným pravidlem a příjemnou tradicí, že uprostřed podzimu amatérští nadšenci a fandové satelitního příjmu, volně sdružení v satelitním DX klubu, pořádají již pravidelná přátelská setkání na které přizvou i zástupce profesních odvětví souvisejících se satelitním vysíláním televize.Pro tento účel byla letos vybrána hezká lokalita poblíž Jablonce nad Nisou, a to chata Královka, kde se během uplynulého víkendu od pátečního odpoledne do nedělního podvečera sešla postupně celá řada fandů stále více se rozvíjejícího satelitního hobby.V příjemném a přátelském prostředí měli účastníci, mimo celé řady dalších aktivit, možnost například osahat si praxi správné nastavení parabolických antén a LNB pomocí profesionální techniky, vyzkoušet řadu značek a modelů satelitních přijímačů „ na vlastní ruce a oči“, nechat si předvést jejich neobvyké „extrasů, atd. V neformálních diskuzích o všech podrobnostech okolo satelitního příjmu a příslušné techniky se zkušenějšími kolegy získali mnohé impulzy pro experimenty a další vylepšení vlastního zařízení.Celým fórem proto také zněla myšlenka potřeby těsnější a pohotové komunikace pro rychlejší osvětu a šíření zajímavých technických i programových aktualit mezi členy klubu. O úspěšnosti celé akce a spokojenosti všech účastníků svědčí i rozhodnutí o dalším pokračování těchto přínosných setkání i napříště.Podľa generálneho riaditeľa STV Trojka do konca roku zrušená nebude
Marián Felix, 18. října 2010
Generálny riaditeľ STV Štefan Nižňanský uviedol v piatok 15. 10. 2010 na mimoriadnom zasadnutí Rady pre vysielanie a retransmisiu, že tretí okruh Slovenskej televízie (Trojka) svoje vysielanie nekončí.

Podľa Nižňanského vedenie STV v súvislosti s ďalším osudom Trojky analyzuje všetky informácie súvisiace s rozpočtom a programovým konceptom na budúci rok. Podľa pôvodných informácií z viacerých zdrojov vedenie televízie chcelo pozastaviť vysielanie Trojky začiatkom novembra. Avšak po zverejnení tohto zámeru sa mal koniec športového kanála odsunúť až na december či január.

Z dlhodobého hľadiska je vysielanie Trojky pravdepodobne neudržateľné. Minister kultúry SR Daniel Krajcer minulý týždeň avizoval zúženie počtu programov STV na dva – Trojka sa medzi nimi nenachádza. Pracovná skupina riešiaca problém zlúčenia STV so Slovenským rozhlasom a vytvorenia tzv. SRTV už má za sebou prvé zasadnutie.

Zdroj: Mediálne.sk, www.digizone.cz
Zavádění DVB-T v Polsku – další kotrmelec, v lecčems naštěstí kupředu
Vladimír Kebrle, 18. října 2010
Bez nějakých větších předchozích upozornění byla 15. října uvedena do provozu část vysílačů třetího polského multiplexu DVB-T, vyhrazeného původně pro tématické programy veřejnoprávní TVP. Namísto v muxu 1 se v něm objevují TVP1, TVP2 a TVP Info se vstupy regionálních studií, a z původně pro mux3 určených to jsou TVP Historia, TVP Kultura a TVP Polonia. Zato v muxu 3 chybějí původně plánovaná TVP HD a TVP Sport, které zatím ještě vysílají jen z poznaňského Śremu, kde mají být 18.10.2010 odpojeny. Oficiálně bylo datum spuštění vysílačů určených pro první etapu stanoven na 27. října.2010.

15. října ve 21.00 se však v éteru objevil signál vysílačů:

Varšava/Palác Kultury a Vědy (k. 55 - 746 MHz, 2,5 kW)
Varšava/Raszyn (k. 55 - 746 MHz, 50 kW)
Poznań/Śrem (k. 28 - 530 MHz, 20 kW)

a dále vysílačů ve vojvodstvích, kterých se dosud digitalizace nedotkla:

Gdańsk/Chwaszczyno (Pomořansko, k. 48 - 690 MHz, 15 kW)
Iława/Kisielice (Warminsko-Mazurské v., k46 - 674 MHz, 50 kW)
Siedlce/Łosice (východ Mazowieckého v., k. 56 - 754 MHz, 5 kW)
Szczecin/Kołowo (Západní Pomořansko, k. 49 - 698 MHz, 10 kW)

Spuštěny prozatím nejsou další dva vysílače, kterých se první etapa týká:

Piła/Rusinowo (sever Velkopolska, k. 51 - 714 MHz, 20 kW)
Płock/Rachocin (Severozápad Mazowieckého v., k. 35 - 586 MHz, 20 kW)

Pokud se týká krajů ČR/SR hraničících s Polskem či experimentátorů dálkového příjmu, je to Bohužel zklamání, neboť zprovoznění vysílačů muxu3 ve vojvodstvích hraničících s ČR/SR je plánováno až na 3. etapu s termínem spuštění 27.10.2011, a to ještě s takovými výkony, že jejich příjem bude nejspíše možný tak leda maximálně jen v ojedinělých lokalitách na vrcholcích našich hor. Jsou to:

Legnica/objekt retranslační stanice (k. 49 - 698 MHz, 0.6 kW)
Wrocław/Żórawina (k. 33 - 570 MHz, 0,2 kW (!), pozor, nejde o vysílač hlavní vysílací sítě Góra Ślęza, Żórawina je dokrývací vysílač s výrazně menší nadmořskou výškou než Góra Ślęza). Opole/Chrzelice (k. 43 - 650 MHz, 2.5 kW)
Katowice/Kosztowy (k. 51 - 706 MHz, 2.5 kW)
Częstochowa/Bleszno (k. 42 - 634 MHz, 2.0 kW, opět jde o dokrývací vysílač, nikoliv o hlavní vysílač Wręczyca Wielka u Klobucka)
Kraków/Chorągwica (k. 48 - 690 MHz, 2.0 kW)

a na severovýchodě Polska ještě vysílače Olsztyn/Pieczewo na Mazurech a pobaltský Elbląg/Jagodnik.

Druhá etapa s termínem spuštění 27. dubna 2011 zahrnuje jeden vysílač v sousedství SR, konkrétně Košického Kraje, a Rzeszów/Baranówka (k. 35 - 586 MHz, jen 0.5 kW), dalšími vysílači budou Lodž (k. 47 - 682 MHz, 0.4 kW), Gorzów Wielkopolski Opole/Chrzelice (k. 21 - 474 MHz, 0.16 kW) a retranslační stanice Białystok (k. 38 - 610 MHz, 4 kW)

V plánování výstavby třetího polského muxu je uvažována ještě také čtvrtá etapa, která však zatím není dopracována, patrny jsou znaky, že plán byl „ušit horkou jehlou“. Pro naše diváky mohou být v DVB-T zajímavými TVP1, TVP2 a TVP Info s wrocławskou, katovickou nebo v sousedství Slovenska krakovskou či rzeszowskou regionální verzí, protože ty jinou cestou pro nás dostupné nejsou (neboť pokud vysílají i ze satelitu, jsou kódovány), zatímco TVP Info s varšavskou regionální verzí a TVP Polonia lze přijímat ze satelitů Astra 1KR a EutelsatW3, TVP Polonia a TVP Kulturu také ještě ze satelitu HotBird 9, všechny čtyři současně pak i na transpondéru 59 Astry 1KR.

Krokem kupředu rozhodně je podstatné rozšíření území Polska, pokrytého aspoň jedním multiplexem, k Mazowiecké(Varšava), Velkopolskému(Poznaň) a lubuskému (Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski) přibylo nyní pokrytí Západního Pomořanska(Štětín), Pomořanska(Gdaňsk) a a západní části Warminsko-Mazurského vojvodství (Olštýn, zatím vysílačem Iława). Vysílač Piła na severu Velkopolska dokryje ještě i východ Západního Pomořanska či západ Pomořanska, čímž se dostane DVB-T v podstatě celému polskému Pobaltí, které bylo dosud bez polské DVB-T, resp. jehož východní části se v DVB-T mohlo dostat zatím v podobě jediného polského programu a to ještě v rámci „realistického“ dálkového příjmu: TVP Polonia pro polskou menšinu v Litvě v jednom ze 4 litevských muxů z vysílače Kajpeda/Giruliai, dopadajících na pobřeží Polska výlučně přes moře. Signálem dvou muxů je pokryta podstatná část Velkopolska a Mazowiecké vojvodství s hlavním městem země.

Bohužel, pokud jde o jižní část Polska hraničící s ČR/SR, lze se nad dalším postupem polských orgánů, odpovědných za přechod z analogu na DVB-T, jen divit, především pokud jde o první multiplex, který dle původního plánu přechodu na DVB-T měl být již od března 2010 v provozu zvláště v Dolním Slezsku(Wrocław).

Vzhledem k dokončené digitalizaci v Německu a před závěrem se nacházející digitalizací v Česku byl již ukončen, nebo v Česku brzy bude ukončen analogový provoz na kanálech, které by omezovaly velkoplošné šíření přinejmenším z vysílačů Wrocław Góra Ślęza, Kłodzko Czarna Góra, Katowice/Kosztowy, Wisła/Skrzyczne. Po technické stránce nic nepřekáží ani krakovské Chorągwice, na které bylo vysílání muxu 1 zastaveno, a kde zůstává nečinným vysílač na k25 s výkonem (ERP) 15 kW. I na vysílači Jelenia Góra/Śnieżne Kotły po technické stránce zřejmě nic nepřekáží vysílání muxu 1 na původně polským Úřadem pro Elektronickou Komunikaci navrženém dočasném kanále 48, zřejmě „vypůjčeném“ dočasně ze sítě Zielona Góra/Jemiołów – Żagań/Wichów, daných Polsku frekvenčním plánem pro zemské digitální vysílání Regionální dohodou GE06 Mezinárodní Telekomunikační Unie – GE06 na Śnieżne Kotły přidělil mj. Kanály 30, 35, 37, 47, 49 a 54, dosud obsazené analogovými programy když nikoliv na tomto vysílači, tak na vysílačích sousedních regionů - Zielona Góra/Jemiołów(47) nebo Lubań/Nowa Karczma (37 a 54), čili po zřejmě záměně TVP2 za TVP1 na kanále 35 mohl být po přechodném období souběhu DVB-T a analogu mux1 zprovozněn na k30 a vysílač na k48 v nějaké další etapě přeladěn na k47 nebo k49 (bez změny antény) a použit později k šíření nějakého dalšího muxu. Pro mux 3 však frekvence Śnieżných Kotłech zkrátka není a také u dalších vysílačů muxu3 ně jihu Polska se zprovozněním plánovaným v III. etapě pak celoplošnému šíření muxu 3 s velkým výkonem brání obsazení kanálů analogovým vysíláním. Snad leda ještě by bylo lze uvažovat na jihu Polska o další „rošádě“- přesunout mux 3 dočasně na kanály muxu1, to však je jen úvaha, nic více. Dnešní „rošádu“ v obsazení programů v jednotlivých muxech lze chápat i jako následek politického tlaku, v rámci kterého se vládnoucí liberálně-levicová vláda snaží protlačit do popředí druhý multiplex, obsazený především jí poklonkujícími programy, a zatlačit kritičtější veřejnoprávní televizi TVP a/nebo i nedostatkem finančních prostředků. V každém případě je to škoda. Jak tomu bude s muxem 1 v Polsku dál, bohužel prozatím Bůh suď.

Našim divákům v hraničních regionech a lovcům dálkového příjmu se má s příchodem nového roku 2011 dostat signál aspoň muxu 2 Wisła/Skrzyczne na dosavadním dočasném kanálu k38(definitivním bude k58), a dále k 31.07.2011 SFN Wrocław a Kłodzko/Czarna Góra 31.07.2011 na k.58 (s ukončením analogového provozu k58 Svitavy/Kamenná Horka, vysílačům Pardubického kraje frekvenční plán GE06 přiděluje kanály 21, 24, 27, 32, 34 a 39, kanál 58 je krom této polské oblasti přidělen GE06 na Jauerling) a SFN Katowice/Kosztowy k49; v části lokalit Šluknovského a Frýdlantského výběžku či ve vysokých polohách Jizerských hor pak lze s výkonnými anténami ještě v rámci dálkového příjmu zpracovat stávající mux 2 na k.46 Zielona Góra/Jemiołów a na k.41 Żagań/Wichów. Ti, kdož přijímali dosud signál Wisła/Skrzyczne upozorňuji, že mux 2 i další zprovozňované muxy se budou vysílat v kompresi MPEG-4! Ty set-top-box určený pro zpracování signálu s kompresí MPEG-2 zpracovat „neumí“ (pokud není vybaven CI slotem a kompatibilní s transkódovacím modulem MPEG-4/MPEG-2 Neotion/Technisat) , avšak set-top-box či televizor s tunerem na MPEG-4 samozřejmě „umí“ zpracovat i signál českých muxů či nynějšího slovenského muxu1 v MPEG-2.
TV Panasonic - update software řešící problémy příjmu Skylinku
Jan Burda, 15. října 2010
Společnost Panasonic uvolnila pro veřejnost nový software pro televizory Panasonic modelové řady r. 2009, který řeší známé problémy s příjmem programů na frekvenci 12 109 MHz.

Dne 29. 9. 2010 Skylink změnil technické parametry pro naladění programů na frekvenci 12 109 MHz. V této souvislosti se u výše zmíněných televizorů se satelitním tunerem objevil problém s funkčností dekódování naladěných programů. Tuto jistě nepříjemnou záležitost Panasonic v součinnosti se Skylinkem ihned začal řešit, viz vyjádření na stránkách Panasonic.

V současné době je již technické řešení dokončeno. Panasonic uvolnil nové verze software, které dostal Skylink k dispozici a touto cestou je nabízí svým zákazníkům ke stažení a instalaci.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna