DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Prima love bude jako samostatný program v DVB-T i na satelitu
Jan Burda, 17. února 2011
Na dnešní tiskové konferenci TV Prima oznámila, že nový program Prima love nebude součástí vysílání Prima Cool, ale bude vysílán zcela samostatně a to v pozemním vysílání Multiplexu 3 i na satelitu.

Odstartuje 8. Března 2011, rovnou na Mezinárodní den žen. Podle tiskového mluvčího TV Prima Marka Singera by mělo jít hlavně o televizi pro ženy, která však mnoha tituly zaujme i muže. Růžová barva v jejím logu a grafice má prý odrážet pojmy jako láska, osud, emoce.

Tahákem programu Prima love by měly být seriály Chirurgové, Zoufalé manželky nebo Ally McBealová, Nemocnice Mercy či Džungle rtěnek. Zařadí také telenovely Pravá tvář vášně nebo V náruči ďábla.

Podle deníku E15 získá Prima spuštěním kanálu Love náskok před konkurenční Novou, která má v plánu také vysílat program pro ženy. Měl by napodobit program TV Doma, který loni na Slovensku spustila sesterská televize TV Nova, TV Markíza.
Novozvolená generálna riaditeľka RTVS chce zaviesť rozsiahle zmeny
Marián Felix, 16. února 2011
Vo štvrtok, 10. februára 2011, Národná rada Slovenskej republiky zvolila nového generálneho riaditeľa spojenej inštitúcie verejnoprávneho rozhlasu a televízie – RTVS. Generálnou riaditeľkou sa stala bývalá riaditeľka Slovenského rozhlasu Miloslava Zemková, v súčasnosti poverená dočasným vedením RTVS.

Zemková chce viesť túto inštitúciu s vlastným tímom, ktorý sa spolupodieľal na príprave jej projektu. V tomto článku prinášame hlavné myšlienky z tohto projektu, ktorému poslanci parlamentu dali zelenú.

K fúzii Slovenskej televízie (STV) a Slovenského rozhlasu (SRo) má podľa Zemkovej dôjsť postupne v štyroch fázach – posledná má prebehnúť najskôr v rokoch 2014/2015. Po jej skončení má RTVS predstavovať „súbor moderných programových služieb, primárne mienkotvorných a spravodajských, náučných a vzdelávacích, kultúrnych a umeleckých, hudobno-zábavných, a tiež regionálne špecializovaných, ktoré zaberajú významný segment na mediálnom trhu a v mediálnom priemysle.“ Sľubuje vybudovať „modernú flexibilnú organizáciu s logickou štruktúrou a s vyrovnaným rozpočtom, ako stabilný prvok slovenského duálneho mediálneho priestoru.“

Zároveň upozorňuje na viacero rizík, ako napr. na politické riziko, ktoré prináša voľba generálneho riaditeľa v parlamente aj s existujúcim veľkým súborom titulov na jeho odvolanie, čím sa vytvára nestabilita vnútri systému. Za ekonomické riziká považuje zdedenie dlhu STV, kvôli ktorému hrozí reálny kolaps systému. Tiež poukazuje aj na riziká vplyvu lobistických, producentských a tvorcovských záujmov.

Nová generálna riaditeľka prezentovala aj viaceré novinky, ktoré chce v rámci RTVS presadiť:

 • Popri značke RTVS navrhuje ponechať aj doterajšie značky a logá STV a SRo, ako aj značky jednotlivých programových okruhov.
 • V rámci STV chce zrušiť Trojku, pričom nepočíta so štartom ďalších programov. Skôr chce zvýšiť počet premiérových programov. Trojku navrhuje ukončiť hneď po skončení Majstrovstiev sveta v hokeji v máji 2011.
 • Jednotka sa má profilovať ako rodinný okruh. Jej ambíciou bude osloviť širší okruh divákov, ale odlišnou formou komunikácie, než aká je typická pre komerčných vysielateľov.
 • Dvojku navrhuje profilovať dominantne ako kvalitnú alternatívu zameranú na špecifické divácke skupiny, s fixným športovým programovým slotom. Rovnako ako Jednotka, aj Dvojka by mala mať svoj sezónny nosný projekt.
 • Športové programy chce rozdeliť takým spôsobom, že na Jednotke sa budú vysielať tie športové podujatia, respektíve ich časti, ktorých dosah na divácku obec prekračuje rámec výlučne športových fanúšikov a taktiež výnimočné podujatia s vysokým komerčným potenciálom. Na Dvojke však bude športová ponuka jedným zo základných programových pilierov.
 • Pri digitálnych programových rozhlasových službách počíta s rozšírením ponuky o monotematické nízkonákladové streamy zamerané na alternatívnu hudbu, ktoré doplnia obsah Rádia_FM a o programovú službu zameranú výlučne na spravodajstvo a publicistiku.
 • Spoločnosti Media SRo a STV Media, ktoré predávajú reklamu, navrhuje zlúčiť, alebo jedna z nich má zaniknúť.
 • Zmluvu STV so štátom chce zmeniť tak, aby ju bolo možné realizovať najmä vnútri STV.
 • Dlh musí podľa Zemkovej pomôcť riešiť štát. Vyrovnaný rozpočet RTVS je možné postaviť po oddlžení a reštrukturalizácii organizačnej zložky STV, najskôr však v roku 2012.
 • Počas nasledujúcich štyroch rokov bude nevyhnutná výmena techniky a technologických reťazcov v takmer kompletnom rozsahu. Predpokladaná suma všetkých investícií je okolo 40 miliónov eur.
 • Pri realizácii priestorového spojenia STV a SRo Zemková navrhuje v prvej fáze presťahovať administratívnych pracovníkov z výškovej budovy STV v Mlynskej doline do priľahlých objektov, resp. do budovy na SRo na Mýtnej ulici č. 1. V strednodobom časovom horizonte bude potrebné rozhodnúť, či sa RTVS spojí do jedného areálu na Mýtnej 1, alebo v Mlynskej doline (v oboch prípadoch bude nevyhnutná rekonštrukcia a dostavba existujúcich budov), alebo či sa začne urýchlene budovať nový mediálny komplex. Podľa projektu M. Zemkovej je možné uvažovať aj o zámennej zmluve pri odpredaji jedného z areálov (výmena za rekonštrukciu a dostavbu druhého areálu, ktorý ostane.)
 • Internet sa musí stať plnohodnotným médiom spojenej inštitúcie – jej web by mal obsahovať rozvinuté témy zo spravodajstva či publicistiky, moderované diskusie, on-line diskusie s odborníkmi, a iné.
 • Nová generálna riaditeľka chce otvoriť komunikáciu s operátormi IPTV týkajúcu sa sprístupnenia svojho obsahu prostredníctvom on-demand rozhraní. Obsah rozhlasu a televízie chce sprístupniť na všetkých relevantných platformách.
Zdroj: Mediálne.sk
TV Prima připravuje spuštění dalšího programu
Petr Janásek, 16. února 2011
Podle portálu iDnes televizní stanice TV Prima připravuje spuštění nového kanálu zaměřeného tentokrát na ženy. Podrobnosti se dozví veřejnost po čtvrtečním setkání Primy na které byly pozváni novináři mluvčí TV Prima Janou Mrákotovou.

Pozvánka ale dává předem tušit o co se bude jednat již podle nového loga, nazvaného Prima Love spolu se sloganem Zamilujte se! a sdělením, že se rýsuje "překvapení nejen pro dámy od svatého Valentýna". Nová stanice by měla vysílat v dopoledních časech na programu Prima Cool a využít tak prostor dnešního programu R1. Projekt by mohl být spuštěn již 8. března 2011.

Jak je vidět, ekonomická krize zřejmě ustupuje a konkurenční boj, který vede TV Prima s dalším hráčem v soutěži o diváckou popularitu a tím pádem i příjmy z reklamy Nova, pokračuje ke spokojenosti diváků.
ČT končí provoz analogových převaděčů ČT2 v Huslenkách, Novém Hrozenkově a Zlatých Horách
Petr Janasek, 16. února 2011
Jak oznamujeTiskový útvar České televize, v závěru února 2011 bude vypnuta trojice uvedených analogových vysílačů ČT2 malého výkonu a jeden vysílač ČT2 velkého výkonu v lokalitách, kde jsou již v provozu digitální dokrývače ČT.

V pondělí 28. února 2011 ukončí také řádný provoz analogové převaděče ČT2 Huslenky – U Sivků (55. kanál), ČT2 Nový Hrozenkov – Humenec (43. kanál) a ČT2 Zlaté Hory – Biskupská kupa (56. kanál). Ve stejný den se definitivně odmlčí i analogový vysílač ČT2 Vsetín – Bečevná (40. kanál), jehož vypnutí bylo odloženo z 31. 1. 2011 právě na 28. 2. 2011.

Signál analogového vysílače ČT2 Vsetín – Bečevná je před vypnutím označen symbol v podobě čtyř čtverečků v pravém spodním rohu obrazovky i textovou lištou. Signály analogových převaděčů ČT2 z technických důvodů před vypnutím označené uvedenými grafickými prvky nejsou.

Diváci ve všech dotčených městech a obcích už mohou přijímat digitální zemské vysílání České televize – multiplex veřejné služby se všemi čtyřmi programy ČT – z digitálních dokrývačů situovaných na stejných stanovištích jako jejich analogoví předchůdci: Huslenky – U Sivků (33. kanál, od 7. 2. 2011; během následujících týdnů bude opakovač změněn na převaděč na 29. kanálu, aby bylo možné zajistit plnou efektivitu dokrývače), Nový Hrozenkov – Humenec (33. kanál, od 7. 2. 2011), Vsetín – Bečevná (54. kanál, od 30. 11. 2010) a Zlaté Hory – Biskupská kupa (36. kanál, od 31. 1. 2011).
Harmonogram zapínania a vypínania televíznych vysielačov na Slovensku pre obdobie marec - apríl 2011
Marián Felix, 15. února 2011
Proces prechodu z analógového pozemského televízneho vysielania na digitálne na Slovensku pomaly, ale isto prechádza do ďalšej – rozhodujúcej fázy. Zatiaľ, čo koncom roku 2009 spustili svoje vysielanie vysielače 1. multiplexu (v priebehu roku 2010 boli postupne doplnené ďalšími, až dosiahli takmer celoplošné pokrytie), v roku 2011 majú byť uvedené do prevádzky vysielače, ktoré zabezpečia pokrytie celého územia Slovenska signálmi druhého a verejnoprávneho multiplexu DVB-T.

Je zrejmé, že tento proces sa už nezaobíde bez vypínania tých súčasných analógových vysielačov, ktorých frekvencie kolidujú s frekvenciami budúcich digitálnych vysielačov.

Harmonogram zapínania a vypínania vysielačov je rozdelený do niekoľkých etáp. Teraz prinášame plán zapínania digitálnych a vypínania analógových vysielačov na mesiac marec (tabuľka 1) a na mesiac apríl (tabuľka 2). Pre každý vysielač je v ňom uvedené časové obdobie zapnutia, resp. vypnutia. Počas tejto doby bude prebiehať zmena technológie vysielača, pričom v rámci nej môže byť z dôvodu pracovných postupov na vysielači príjem televízneho signálu obmedzený, resp. prerušovaný. Po ukončení tejto zmeny už analógové vysielanie z daného vysielača nebude dostupné. Spoločne s vypnutím základných analógových vysielačov, ktoré sú uvedené v tabuľkách, budú vypnuté aj nadväzujúce prevádzače.

Ak sa v tabuľkách 1 a 2 nachádzajú digitálne vysielače, ktoré sú totožné s vysielačmi uvedenými do prevádzky do konca roku 2010 (ide predovšetkým o vysielače 1. multiplexu), znamená to, že sa k uvedenému termínu zmenia ich parametre (obvykle sa zvýši ich vyžiarený výkon).

Zdroj: www.digimedia.sk
History na nové frekvenci
Petr Janásek, 4. února 2011
Dnem 2. února 2011 bylo ukončeno šíření programů populárně-naučného kanálu History (SD) na původním transpondéru v distribuci Canal Digital, odkud signál přebírala pro svoje abonenty v České republice i na Slovensku také platforma Skylink.

Kanál History se od uvedeného dne přemístil na programovou pozici, která zůstala opuštěná po předčasně ukončeném provozu zpravodajské stanice Z1. Zákazníkům Skylinku proto stačí jednoduše jen si původní název Z1 přejmenovat na History, vzhledem k tomu, že všechny ostatní parametry pro naladění zůstávají stejné.

Přechod na jiný transpondér přinesl také pozitivní skutečnost a to sice fungování elektronického programového průvodce (EPG) nově v českém jazyce, což dříve nebylo z provozně-technických důvodů možné.

Nové parametry pro naladění programu History:

satelit: Astra 3B (23,5°E)
kmitočet: 11,797 GHz
polarizace: horizontální
SR: 27500
FEC: 3/4
norma: DVB-S
modulace: QPSK
SID: 5033
VPID: 2723
APID: 2883 (česky), 2963 (anglická stopa)
Další digitální dokrývače na Vsetínsku
Petr Janásek, 4. února 2011
Síť 1 s multiplexem veřejné služby se rozroste o další dva digitální dokrývače. Česká televize posílí pokrytí svým digitálním zemským vysíláním v údolí Vsetínské Bečvy, konkrétně v obci Huslenky a v městysu Nový Hrozenkov.

Digitální dokrývače Huslenky – U Sivků i Nový Hrozenkov – Humenec budou fungovat jako opakovače signálu na 33. kanálu, tedy v rámci jednofrekvenční sítě (SFN) v územní oblasti Zlín a do řádného provozu je ČRa spustí během pondělí 7. února 2011.

SpuštěníNázev vysílačeStanovištěKanálPolarizaceÚzemní oblast
7.2.2011HuslenkyU Sivků33HorizontálníZlín
7.2.2011Nový HrozenkovHumenec33HorizontálníZlín


Česká televize upozorňuje diváky, že u nově spouštěných digitálních dokrývačů může za výrazně nepříznivých místních podmínek dojít ke zhoršení příjmu a z toho důvodu k následné přeměně vysílací technologie z opakovače na převaděč, spojené se nutnou změnou vysílacího kmitočtu. Bezpodmínečně nutná je odborná úprava převážné většiny systémů společných televizních antén (STA) v bytových domech.

ČT proto doporučuje počítat s touto možností přeladění při případných úpravách STA. Nezbytná je také nepoškozená, správně nasměrovaná pevná venkovní anténa (pokojová dostačuje jen ve výjimečných případech) a anténní svod z odpovídajícího, neponičeného koaxiálního kabelu. Zásadní potíže může působit nevyhovující zesilovač či rozbočovač signálu.
Bonusové programy ke kartám CS Link i v roce 2011
Jan Burda, 3. února 2011
- I v prvním kvartále letošního roku získají noví zákazníci CS Link bonus v podobě placených programů, které však dostanou od CS Link na určitě období zdarma. Délka bonusu a počet bonusových programů záleží na typu karty, kterou si zákazník pořídí.

Zákazníci tak mají možnost „ochutnat“ mnoho kanálů různých žánrů. Kdykoli se pak mohou rozhodnout, jestli si nějaký program nebo programový balíček předplatí i nadále. CS Link jako jediný operátor nabízí možnost sestavení individuálního balíčku MÝCH 6, předplatné samostatných programů či pružnou délku předplatného, kdy si zákazník sám zvolí, kolik dní si chce přeplatit.

Bonusové programy se spustí okamžitě po registraci karty. K neomezené kartě zákazník získá téměř celou programovou nabídku CS Link, konkrétně balíček TOTAL obsahující 24 programů všech žánrů na jeden měsíc a balíček FILM s filmovými programy HBO, HBO2 a Cinemax na dva měsíce. Na roční kartě mohou zákazníci po dobu jednoho měsíce sledovat balíčky FILM a MIX s výběrem 13 nejoblíbenějších programů pro celou rodinu.

Balíček MIX obsahuje stanice Film+, CS Film, Universal Channel, AXN, AXN Sci-Fi, AXN Crime, Disney Channel, Minimax, CS Mini, MTV CZ, Retro Music TV, Daring! TV a Leo TV.

Balíček TOTAL obsahuje všechny stanice z nabídky MIX a dále sportovní stanice Eurosport, Eurosport 2, Nova Sport, Sport1, Sport2 a SPORT 5 a dokumentární programy Spektrum, National Geographic Channel, Nat Geo Wild, Fishing and Hunting a DoQ.

Balíček FILM obsahuje filmové stanice HBO, HBO2 a Cinemax.

Registraci karty je možné provést několika způsoby – online v zákaznické zóně na www.cslink.cz/www.cslink.sk, telefonicky na zákaznické lince +420 848 200 200/+421 220 267 267, případně odesláním SMS zprávy nebo vyplněného formuláře, který je přiložen v každém balení karty, na adresu Media Vision.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna