DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Povolený DVB-T vysielač pre miestny multiplex Banská Bystrica
Roman Vavro, 3. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. povolenie na prevádzkovanie DVB-T vysielača za účelom vysielania televíznej programovej služby. Povolený vysielač Trnava K 56 bude súčasťou miestneho multiplexu Banská Bystrica. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 29.6.2012. Povolenie je platné do 30.6.2013.

TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti AVIS s.r.o. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 a MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM (16-QAM), ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3 (3/4), vertikálna polarizácia, výška stredu anténneho systému nad terénom 35 m, maximálny výkon ERP v nulovej rovine 2 kW.
ČTÚ přešetřuje servisní poplatek Skylinku a CS Linku
Petr Janásek, 3. července 2012
Český telekomunikační úřad v součinnosti s dalšími orgány státní správy intenzívně šetří zavedení servisního poplatku u dosud bezplatného balíčku volných televizních programů, který nabízí satelitní televizní služby Skylink a CSlink. Na zavedení poplatku oznámeného provozovateli obou televizních služeb si přímo na Českém telekomunikačním úřadu denně stěžují desítky nespokojených uživatelů. Další nezanedbatelný počet stížnosti pak Českému telekomunikačnímu úřadu postupuje Česká obchodní inspekce. Podněty přicházejí i od spotřebitelských organizací.

Z přijatých stížností vyplývá, že uživatelé se cítí být oklamáni především tím, že provozovatelé obou satelitních televizních služeb od samého počátku deklarovali tuto nabídku jako bezplatnou. Tedy, že uživatel nebude muset, vyjma jednorázové investice do pořízení přijímacího zařízení a dekódovací karty, do budoucna platit za příjem balíčku volných televizních stanic včetně programů ČT žádné poplatky. Uživatelé se rovněž cítí klamáni i tím, že po oznámení zavedení servisního poplatku jsou služby Skylink a CSlink nadále inzerovány a v ceníku služeb uváděny jako bezplatné.

Uživatelé dále namítají, že ačkoliv mohou smlouvu na poskytování těchto služeb bez dalšího vypovědět, jejich investice do pořízeného vybavení bude v případě odstoupení od smlouvy zcela znehodnocena. Mnozí z nich pak rovněž upozorňují, že z důvodu digitalizace televizního vysílání a z jejich pohledu nedostatečného pokrytí území signálem DVB-T, je užívání služeb Skylink nebo CSlink jedinou možností, jak mohou sledovat volně šířené televizní programy, především programy České televize. V neposlední řadě uživatelé vytýkají poskytovatelům obou služeb i zneužití jejich dominantního postavení na trhu.

Aniž by ČTÚ chtěl jakkoli předjímat výsledky probíhajícího šetření a případný další postup, nelze pominout, že popsaný krok provozovatelů vzbuzuje podezření z porušení některých právních předpisů ČR, mimo jiné zákona na ochranu spotřebitele a zákona o elektronických komunikacích v části týkající se klamavých obchodních praktik.

Dosavadním šetřením ČTÚ bylo zjištěno, že stávající poskytovatelé služeb Skylink a CSlink, společnosti TradeTec, a.s. a Media Vision s.r.o. podaly v únoru letošního roku návrh na uskutečnění přeshraniční fúze se společností M77 Group S.A. se sídlem v Lucembursku. Tato společnost pak ode dne 15. června 2012 nabízí na území České republiky služby Skylink a CSlink svým jménem a smlouvy sjednané po tomto datu jsou již uzavřeny s touto společností. Vzhledem k tomu, že se jedná o zahraniční právnickou osobu, která na rozdíl od fúzovaných společností není zapsána v obchodním rejstříku České republiky ani nemá v České republice zřízenou organizační složku a oznámeno podnikání v oblasti služeb elektronických komunikací, ČTÚ si v dané věci, kromě jiného, vyžádá součinnost příslušných orgánů Evropské komise.

O svých dalších zjištěních a případných přijatých opatřeních ohledně citlivé záležitosti o kterou se zajímá velký počet televizních diváků bude ČTÚ veřejnost průběžně informovat.
Televízia Slovak Sport.TV spustila svoje vysielanie z družice Astra 3B
Marián Felix, 29. června 2012
Od 26. júna 2012 bolo prostredníctvom družice Astra 3B spustené skúšobné vysielanie novej slovenskej športovej televízie Slovak Sport.TV. Tento nový kanál má ambíciu nahradiť bývalý verejnoprávny okruh STV 3 (Trojka).

Program Slovak Sport.TV je možné naladiť na pozícii 23,5° východne, teda tam, kde vysielajú najpopulárnejšie platformy ponúkajúce české a slovenské televízie – Skylink a CS Link. Do 1. júla bude program prístupný voľne, teda bez kódovania (FTA), po tomto termíne bude prístupný prostredníctvom kariet Skylink pre všetkých zákazníkov tejto platformy. Stanica zatiaľ nevysiela EPG ani teletext. Súčasné parametre príjmu sú nasledovné:

Satelit: Astra 3B (23,5 východne),
Frekvencia: 12 109 MHz
Polarizácia: horizontálna
Symbolová rýchlosť: 27500
Kódový pomer FEC: 3/4
Norma: DVB-S2
Modulácia: 8PSK
Kódovanie: žiadne (FTA)
Rozlíšenie obrazu: štandardné SD (720 x 576)

Okrem toho televízia Slovak Sport.TV prostredníctvom sociálnej siete informovala, že od 1. júla 2012 bude dostupná aj v rámci ponúk ďalších operátorov (Magio, Orange, Satro a Antik). Od dnes je prístupné na portáli sesterskej televízie CE TV aj online vysielanie, ktoré má byť o pár dní dostupné zo stránky www.slovaksport.tv.

Televízia Slovak Sport.TV pripravuje vo svojom programe množstvo športových prenosov, pričom preferovať bude výhradne slovenský šport. Získala práva napr. na prípravné zápasy hokejového mužstva HC Slovan Bratislava pred jeho vstupom do ruskej KHL, na cyklistické majstrovstvá Českej a Slovenskej republiky, či na česko-slovenskú superligu v plážovom futbale. Vysielanie Slovak Sport.TV má byť dostupné aj v Českej republike, nakoľko televízia mieni nakupovať práva aj pre túto krajinu.
Sdružení pro měření sledovanosti
Petr Janásek, 29. června 2012
TV Nova a mediální agentura Médea uspořádaly ustavující valnou hromadu Sdružení pro měření sledovanosti (SPMS) a dohodly se na vypsání výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů (PEM). SPMS očekává, že se ho zúčastní všichni významní dodavatelé v oblasti zajišťování projektů PEM.

Sdružení pro měření sledovanosti vzniklo jako platforma otevřená všem hráčům na trhu televizní reklamy, včetně televizních médií, mediálních agentur a zadavatelů televizní reklamy. SPMS klade důraz na princip transparentnosti, otevřenosti a kredibility. Do sedmičlenného představenstva SPMS byli jmenováni mimo jiné i generální ředitel TV Nova Jan Andruško a generální ředitel Médea Group Jaromír Soukup.

„Očekáváme, že se z nového sdružení postupem času stane reprezentativní platforma všech významných hráčů na televizním trhu, kteří se budou podílet na zajištění a kontrole kredibilního a zcela transparentního měření televizní sledovanosti v ČR,“ řekl generální ředitel TV Nova Jan Andruško.

„Transparentní měření sledovanosti je klíčovou podmínkou kvalitního plánovaní mediálních kampaní. Proto jsme se rozhodli postavit po boku lídra televizního trhu a pomoci založit SPMS,“ řekl generální ředitel Médea Group Jaromír Soukup.

V průběhu valné hromady SPMS bylo odsouhlaseno vypsání výběrového řízení na realizátora měření sledovanosti televize metodou TV metrů, které proběhne v souladu s uznávanými mezinárodními standardy.
Dnes se rozšířil Multiplex 4 na 74 procent obyvatel ČR
Redakce, 25. června 2012
Dnes večer prošla radikální proměnou síť 4. Již od dnešní půlnoci se přeměnil testovací provoz na komerční. Ostravská společnosti Digital Broadcasting, která převzala Multiplex 4 Telefoniky O2 slibuje jeho rozšíření z dosavadních 23 na 74 procent populace. Zatím není známo z jakých vysílačů bude síť vysílat, ovšem měla by být spolehlivě pokryta všechna krajská města.

„V multiplexu 4 bude od dnešního dne vysílat ČT 4 HD, Nova HD a TV Pohoda. V brzké době přibude ČT 2 HD (multiplex 4 bude vysílat oba HD kanály České televize s programem olympiády, ČT 4 HD a ČT 2 HD) a pravděpodobně hudební kanál, se kterým intenzivně jednáme. Navíc probíhají jednání s několika dalšími subjekty o zařazení v našem multiplexu,“ uvedl pro server DigiZone většinový majitel společnosti Digital Broadcasting, která multiplex 4 provozuje. V rámci televize Pohoda, která patří rovněž Pařízkovi, budou vysílat i regionální stanice sdružené pod hlavičkou regionálnítelevize.cz, dosud známé ze satelitu.Pokrytí Muxu 4
Vysílací kanály pro jednotlivé kraje


TV Óčko celoplošně
Jan Burda, 25. června 2012
Společnost Czech Digital Group, a.s. (CDG), provozovatel třetího zemského digitálního multiplexu (MUX 3), zahájila 24. června 2012 celoplošné vysílání televize Óčko. Vstupem do MUX 3 navýší Óčko výrazně počet diváků, kteří mohou přijímat její pozemní digitální televizní signál, a to na 95,7 % obyvatel České republiky. Ve třetím multiplexu vysílají v současné době regionální televize TV Metropol, TV ZAK, TV Polar, TV Genus, TV Morava, TV Vysočina a Jihočeská televize. Televize Óčko doplní celoplošné vysílání stanice Prima LOVE a rozhlasové stanice Proglas. Vstup do třetího multiplexu umožní televizi Óčko rozšířit svůj stávající 24 hodinový program na 93,5 % část území ČR. Její program bude mít možnost sledovat 95,7 % obyvatel České republiky, což představuje cca 9 765 tis. diváků.

„Ukazuje se, že multiplex 3 dokáže nabídnout velmi výhodné podmínky také televizím, které chtějí své vysílání šířit celoplošně. Jsem potěšen, že naším novým klientem je právě televize Óčko, se kterou jsme spolupracovali již v minulosti a našli jsme k sobě po čase opět cestu. Vstupem Óčka budeme schopni nabídnout v zemské platformě lifestylový typ programu, který tam dosud chyběl a protože se jedná o vysílání pozemní, je pro diváky zcela zdarma, tj. bez žádných měsíčních poplatků,“ říká Kamil Levinský, člen představenstva společnosti Czech Digital Group. „Mezi hlavní důvody, proč se počet zákazníků vysílajících v multiplexu 3 neustále rozrůstá, patří profesionální technické řešení sítě provozované z věží Českých Radiokomunikací, vynikající spolehlivost služby a vysoké pokrytí.“

„Naše rozhodnutí vstoupit do třetího multiplexu vyplynulo ze dvou skutečností. První z nich byl meziroční nárůst sledovanosti Óčka, který nám dává signály, že v českém éteru je prostor pro středně velkou hudebně – lifestylovou televizi a za druhé zvyšující se zájem inzerentů o investici do naší televize. Jsem potěšen, že nyní bude Óčko možné naladit v každém pokoji, a že uděláme radost všem, kterým Óčko v jejich televizi chybělo,“ říká generální ředitel televize Óčko Štěpán Wolde.

Televize Óčko vysílá už od roku 2002 a je první českou tematickou televizí se zaměřením na hudbu a moderní lifestyle. Za deset let svého vysílání získala stabilní pozici na trhu a velkou diváckou oblibu. Ve svém vysílání klade důraz především na soudobou moderní českou a slovenskou hudbu a aktuální zahraniční hity. Hlavní diváckou skupinu tvoří zejména dospívající mládež ve věku 12-19 let a mladí lidé do 39 let.

Jak naladit televizi Óčko:

Zahájení vysílání nového programu televize Óčko v MUX 3 může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning).
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning).
  • Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX3 ve vašem regionu a potvrďte tuto volbu (OK – enter).
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit.
  • V případě, že nový program nebude nalezen, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech.
Společnost CDG nabízí provozovatelům televizního vysílání široké portfolio produktů, které se odlišují kvalitou, rozsahem i cenou. Různé varianty umožňují vysílání za výhodných podmínek také menším subjektům, pro které by bylo celorepublikové pozemní vysílání finančně náročné. Kromě základní nabídky celoplošného vysílání tak TV společnosti mohou využít i dalších možností, například šíření programu ve vymezené územní oblasti (tzv. regionální 24 hod. vysílání), regionální vstupy do hlavního programu nebo celoplošné vysílání s časovým sdílením vysílání více TV subjektů, a to vše při zachování všech ostatních výhod celoplošných sítí jako je široké pokrytí, spolehlivost a podpora ze strany stabilní společnosti, která dlouhodobě poskytuje profesionální vysílací služby významným provozovatelům televizního a rozhlasového vysílání.
Upgrade systému podmíněného přístupu Irdeto u Skylink a CS Link
Petr Janásek, 21. června 2012
Skylink jako jeden z prvních operátorů uvedl do života systém podmíněného přístupu, který umí kódovat programy ve dvou systémech – Irdeto a CryptoWorks. Za dva roky provozu je v systému více než milión registrovaných karet a jejich počet stále stoupá.

Z důvodu dalšího zkvalitňování služeb, zrychlení systémové komunikace a přípravy pro nové služby se společnost M77 Group S.A. rozhodla přejít na novější verzi systému Irdeto. Tato změna představuje investici do nového zařízení a přechod na vyšší softwarovou verzi. Realizace proběhne ve čtvrtek 21. 6. 2012 v časných ranních hodinách.

Přechod na novou verzi systému Irdeto nebude mít žádný negativní vliv na funkci přijímačů Skylink READY / CS Link Irdeto.
Regionálnitelevize.cz nabízí inzerci ze satelitu
Petr Janásek, 17. června 2012
Satelitní regionalnitelevize.cz sdružující zpravodajství z moravských, českých a slezských regionů přichází na reklamní trh se zcela novým produktem, umožňujícím inzerovat na satelitní platformě i malým podnikatelům a živnostníkům.

Program regionalnitelevize.cz nabízí na televizní obrazovce řádkovou inzerci, kde velcí i malí podnikatelé mohou velmi levně a efektivně prezentovat svoje služby, slevy na zboží, akční nabídky a podobně, a to v rámci vysílání zpravodajství z jejich regionu. „Díky tomuto produktu, který je na televizní platformě zcela unikátní, odpadnou podnikatelům náklady na výrobu spotů, navíc se o příslušný reklamní čas podělí více inzerentů. Zásah přitom zůstane stejný jako v případě běžné televizní reklamy, protože řádková inzerce bude součástí standardního reklamního bloku,“ vysvětlila ekonomický přínos nového produktu ředitelka televize Eva Stejskalová.

Základní cena nového inzertního produktu je 3900 Kč, dovolit si ho tak mohou skutečně i ti nejmenší podnikatelé a živnostníci. „Chtěli bychom změnit názor, že reklama v televizi je jen pro velké a bohaté firmy. Stejně tak bude nutné změnit myšlení marketingových manažerů směrem k novým možnostem a vyšší efektivitě vynakládání finančních prostředků na inzertní kampaně,“ poznamenal marketingový ředitel regionalnitelevize.cz Ladislav Kocůrek, podle něhož lze tímto způsobem velmi ekonomicky a přitom efektivně inzerovat například prodej nemovitostí, automobilů, nabídky zájezdů na poslední chvíli apod.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA ČTYŘHODINOVÉ SMYČKY:

17:00 CELOSTÁTNÍ SESTŘIH
17:20 MAGAZÍN Z JIŽNÍCH ČECH A VYSOČINY (R1 Vysočina, STTV, JHTV)
17:40 MAGAZÍN Z VALAŠSKA (TV Beskyd)
18:00 MAGAZÍN Z LIBERECKA (RTM)
18:20 MAGAZÍN Z KARLOVARSKA (TV Západ)
18:40 MAGAZÍN Z OLOMOUCKA (ZZIP)
19:00 vysílání slovenské televize PATRIOT TV
19:20 MAGAZÍN Z ORLICKOÚSTECKA A ČESKOTŘEBOVSKA (OIK TV)
19:40 MAGAZÍN Z ÚSTECKÉHO KRAJE (TV Regia, TV Litoměřicko)
20:00 MAGAZÍN Z PLZEŇSKA (TV Plzeň)
20:20 MAGAZÍN ZE SLOVÁCKA A ZLÍNSKA (TV Slovácko)
20:40 MAGAZÍN Z OSTRAVSKA (FABEX TV)

PARAMETRY pro příjem programu regionální televize:

Astra 3B (23,5 stupně východně), 12168/V, SR 27500, FEC 3/4, norma DVB-S, kódování žádné (FTA)

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna