DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Experimentální vysílání DVB-T2 v Praze a Plzni
Jan Burda, 19. července 2012
České radiokomunikace zahájili v Praze a Plzni testovací vysílání v systému DVB-T. Vysílá se na kanále 50 a dostupné jsou programy ČT1 HD, ČT 4HD, Prima family HD a TV Barrandov HD. Avizovaná TV Óčko zatím v multiplexu chybí.

Jak naladím experimentální vysílání DVB-T2?

Zahájení experimentálního vysílání může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich DVB-T2 set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T2 tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
  • Nastavte přijímaný kanál příslušné vysílací sítě ve vašem regionu a potvrďte tuto volbu (OK – enter). V této fázi jde o výše zmíněný kanál 50
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit
  • V případě, že nový program nebude nalezen, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v aktuálně dostupných multiplexech
HD programy České televize i v Muxu 3
Jan Burda, 19. července 2012
Multiplex 3 se dočasně, tedy do 13. srpna, rozšířil o HD programy ČT 1 HD a ČT4 HD. Operátor Czech Digital Group, dceřinná společnosti Českých radiokomunikací se dohodl s Českou televizí na bezplatné distribuci těchto stanic během Olympijských her v Londýně. Programy jsou již dostupné i v síti 4.

Jak naladím programy ČT4-HD a ČT-HD?

Zahájení vysílání nového programu ČT4-HD a ČT2-HD ve vysílací síti 3 (-MUX3) může od diváků vyžadovat aktivaci ladění programů na jejich set-top-boxech či TV přijímačích vybavených DVB-T tunerem v těch případech, kdy si nový program přijímač nenaladí automaticky sám. Pro tento případ doporučujeme následující postup:

  • Vyberte v ovládacím menu přijímače (většinou označeném jako „set up“) záložku „ladění“ (tuning)
  • Vyberte možnost ručního ladění (manual tuning)
  • Nastavte přijímaný kanál vysílací sítě MUX3 na stejný kanál, na kterém již programy sítě MUX3 přijímáte a potvrďte tuto volbu (OK – enter).
  • Nový program by se měl během několika vteřin v seznamu programů objevit
  • V případě, že se nový program neobjeví, lze v záložce „ladění“ (tuning) zvolit možnost automatického ladění (automatic tuning); tato volba zajistí kompletní opětovné naladění všech TV programů v dostupných multiplexech.
Nova spustila internetový kanál Nova News
Petr Janásek, 15. července 2012
Internetový portál skupiny Nova TN.cz spustil vlastní zpravodajský online kanál Nova News, který je programován ze zpravodajského a publicistického obsahu TV Nova, přímých přenosů důležitých událostí a retro příspěvků z bohatého archívu Televizních novin a dalších původních pořadů TV Nova. Vysílat bude 18 hodin denně od 6:00 do 24:00, k dispozici je zdarma v rámci portálu TN.cz.

„Skupina Nova pokračuje v rozšiřování nabídky svých online produktů. K nedávno spuštěnému společenskému online magazínu Prask.tv tak k dnešnímu dni přibyl i první zpravodajský online kanál Nova News,“ uvedl generální ředitel TV Nova Jan Andruško.

Nova News je k dispozici zdarma, vysílat bude pouze v prostředí internetu a obsah bude tvořit zpravodajský a publicistický obsah TV Nova a TN.cz. Vysílat bude od 6 hodin ráno, v průběhu dne bude Nova News vysílat všechny zpravodajské relace TV Nova. Další obsah budou tvořit například pořady Víkend, Střepiny, Volejte Novu nebo „retro“ Televizní noviny před 15 lety, Na vlastní oči, 112: V ohrožení života, Áčko nebo Tabu.

„Naším cílem je uživatelům na internetu v reálném čase nabídnou zpravodajství a publicistiku TV Nova a to nejlepší z našich archivů. Nova News chceme rozvíjet i nad rámec existujícího obsahu a divákům přinášet více původního materiálu. Zaměříme se na přímé přenosy, v budoucnu bychom rádi do vysílání zařadili například i diskuzní pořady,“<.i> říká ke spuštění Nova News Pavel Krbec, ředitel sekce nových médií.
Nová družice SES na oběžné dráze
Petr Janásek, 15. července 2012
Společnost SES S.A. oznámila vypuštění další svojí družice SES-5 dne 10. 7. 2012 v 00:38:30 bajkonurského času (20:38:30 SEČ a 14:38:30 východního času dne 9. 7. 2012). Nosná raketa ILS Proton Breeze M po letu o délce 9 hodin a 12 minut, její horní stupeň (Breeze M) úspěšně vypustil 51.družici - SES-5 přímo na přechodnou geostacionární oběžnou dráhu. Součástí družice SES je také systém EGNOS Evropské komise.

Družici SES-5 navrhla a zkonstruovala pro společnost SES firma Space Systems/Loral (SS/L), která je předním výrobcem komerčních družic. Nová družice, která se bude pohybovat na oběžné dráze 5 stupňů východně, obsahuje 36 aktivních transpondérů Ku-band a až 24 aktivních transpondérů C-band. Družice SES-5 obsahuje dva svazky Ku-band, jeden určený pro zákazníky v severských a baltských zemích a jeden pro subsaharskou Afriku, a dále dva svazky C-band, jeden s globálním pokrytím a jeden s pokrytím polokoule zahrnující Evropu, Afriku a Střední východ. Družice nabízí funkci pro odesílání dat Ka-band, která umožňuje flexibilní provoz mezi Evropu a Afrikou. Družice SES-5 je navržena pro vysoký výkon a rozsáhlé pokrytí službami vysílání přímo do domácností (DTH, Direct to Home), vysokorychlostní připojení, námořní komunikaci, zpětné přenosy GSM a aplikace VSAT v Evropě, Africe a na Středním východě.

Družice SES-5 na palubě rovněž nese zařízení v pásmu L-band služby EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service). Systém EGNOS, který byl vyvinut pro Evropskou komisi (EK), pomůže ověřovat, vylepšovat a hlásit spolehlivost a přesnost signálů navigačního systému v Evropě.

Romain Bausch, prezident a generální ředitel společnosti SES, prohlásil: „Družice SES-5 představuje druhý úspěšný start rakety ILS-Proton v roce 2012 pro společnost SES a třetí družici SES, kterou firma Space Systems/Loral v uplynulých devíti měsících vynesla do vesmíru. Družice SES-5 rovněž zajišťuje hosting systému EGNOS pro Evropskou komisi. Nová výkonná družice rozšiřuje globální flotilu družic SES pod číslem 51. Po důkladných orbitálních zkouškách se nyní společnost SES a její zákazníci mohou těšit, že družice SES-5 poskytne nové, nejmodernější satelitní přenosové kapacity pro Evropu, Afriku a Střední východ.“

Viceprezident Evropské komise Antonio Tajani, který je odpovědný za oblast průmyslu a podnikání, prohlásil: „Vypuštění nového systému EGNOS dokládá úsilí Evropské komise poskytovat polohový signál s co nejvyšší přesností, který je určen občanům a firmám v Evropě. Dnes i v budoucnosti se tím otevírá celá řada podnikatelských příležitostí, zejména ve chvíli, kdy systém EGNOS začne fungovat společně se systémem Galileo a při zahájení provozu Galilea v roce 2014.“

Frank McKenna, prezident firmy ILS, dodal: „Firmy ILS a SES jsou obchodními partnery již 16 let, počínaje prvním startem rakety ILS Proton, která měla na palubě družici Astra 1F společnosti SES. Od té doby rakety ILS Proton vynesly na oběžnou dráhu 21 družic SES, které poskytují telekomunikační služby různým zákazníkům po celém světě. Je pro nás poctou, že můžeme vynést na oběžnou dráhu výkonnou družici SES-5 společnosti SES, jejíž součástí je rovněž zařízení Evropské vesmírné agentury, které umožní brzy začít využívat transpondéry L-band určené pro systém EGNOS v Evropě.“

Další start družice SES je plánován na září 2012, kdy nosná raketa Ariane 5 vynese na oběžnou dráhu družici ASTRA 2F vyrobenou společností Astrium z Evropského kosmického střediska v Kourou.
Miestne multiplexy DVB-T v B. Bystrici a v Holíči
Roman Vavro, 11. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) povolil prevádzku zariadení pre digitálne terestriálne televízne vysielanie (DVB-T) určených na pokrytie lokalít Banská Bystrica a Holíč signálom miestneho multiplexu. Na vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenie spoločnosť Real Trading, s.r.o. Vysielač bude využívať K27 s výkonom ERP 10 W. Vysielač bude vo výške 466 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 40 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 30.4.2013. Na vysielač Holíč má povolenie spoločnosť Holkatel, spol. s r.o. Vysielač bude využívať K48 s výkonom ERP 50 W. Vysielač bude vo výške 166 m.n.m. a výška stredu anténneho systému bude 46 m. Povolenie nadobudlo právoplatnosť 11.7.2012 a je platné do 31.5.2019. Vzhľadom na postupné zavádzanie DVB-T v rámci vysielacej siete 2. terestriálneho multiplexu na území frekvenčného vyhradenia Rimavská Sobota TÚ SR negarantuje nerušenú prevádzku miestneho multiplexu Banská Bystrica. Frekvencia K27 môže byť v lokalite Banská Bystrica používaná pre účely poskytovania miestneho multiplexu do doby spustenia DVB-T vysielača Poprad – Kráľova hoľa K27 do prevádzky. Prevádzku vysielača Poprad – Kráľova hoľa v súčasnosti nie je možné povoliť z dôvodu zamietavého stanoviska administrácie Maďarska k jeho prevádzke počas prechodného obdobia. Základné parametre vysielania: systém zdrojového kódovania MPEG-2, počet nosných 8k, resp. 2k u vysielača Holíč, modulácia 16-QAM, ochranný interval 1/32, kódový pomer 1/2. Vysielač Banská Bystrica - Sásová má povolenú vertikálnu polarizáciu a vysielač Holíč horizontálnu polarizáciu. Záujemca o frekvenciu pre miestny multiplex si, podobne ako pri analógovom rozhlasovom vysielaní, na vlastné náklady vyhľadá vhodnú frekvenciu. TÚ SR túto frekvenciu následne skoordinuje. Ak bude koordinácia úspešná, tak TÚ SR pridelí túto frekvenciu záujemcovi. TÚ SR prideľuje frekvencie pre miestne multiplexy na základe individuálne podanej žiadosti, t.j. bez výberového konania. V jednej lokalite môže požiadať o pridelenie frekvencií pre miestny multiplex viacero záujemcov.
TÚ SR povolil DVB-T vysielače pre 4. multiplex
Roman Vavro, 11. července 2012
Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (TÚ SR) vydal na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. 12 povolení na prevádzkovanie DVB-T vysielačov za účelom vysielania televíznej programovej služby a elektronického programového sprievodcu (EPG).

Povolené vysielače: Banská Bystrica - Laskomer K 40, Banská Štiavnica – Sitno K 31, Bardejov – Magura K 46, Bratislava – Kamzík K 39, Košice – Heringeš K 21, Lučenec – Blatný vrch K 32, Nitra – Zobor K 31, Nové Mesto nad Váhom – Veľká Javorina K 23, Poprad – Hranovnica K 39, Poprad – Kráľova Hoľa K 22, Ružomberok – Úložisko K 46 a Žilina – Zástranie K 39 budú súčasťou 4. multiplexu.

Vydaniu povolení predchádzalo výberové konanie. TÚ SR vydal povolenia koncom júna. Povolenia ešte nie sú právoplatné. Držiteľ povolení má možnosť podať voči rozhodnutiam rozklad. Platnosť povolení bude do 9.9.2029. TÚ SR na základe žiadosti spoločnosti Towercom, a.s. v povolení uviedol „systém zdrojového kódovania MPEG-2 v kombinácii MPEG-4“. Základné parametre vysielania: počet nosných 8k, modulácia 64-QAM, ochranný interval 1/4, kódový pomer 2/3, vertikálna polarizácia.
M77 a SES uzavřeli smlouvu na další transpondér
Petr Janásek, 9. července 2012
Podle tiskové zprávy Pram Consulting, společnost SES S.A. oznámila, že s M77, dceřinou společností lucemburského televizního operátora M7 Group, podepsala smlouvu na využití dalšího transpondéru.

Kapacita na pozici 23.5° východní délky bude využita pro Direct-to-Home (DTH) distribuci programové nabídky společnosti M77 pro Českou republiku a Slovensko. Na těchto trzích čítají obě DTH platformy M77, Skylink a CS Link, více než 2 miliony předplatitelů. V rámci satelitního systému ASTRA využívají M7 a M77 celkem 13 transpondérů: čtyři na pozici 19.2° východně a devět na 23.5° východně.

“Těší nás, že můžeme podpořit M7 a M77 v jejich úspěšné expanzi z domovských trhů v zemích Beneluxu do Rakouska a zemí střední a východní Evropy,” říká Ferdinand Kayser, obchodní ředitel společnosti SES. “Uzavřená dohoda potvrzuje, že dokážeme celoevropskému telekomunikačnímu hráči nabídnout skvělé podmínky pro rozvoj jeho podnikání. Těšíme se na dlouhou a plodnou spolupráci s tímto důležitým zákazníkem.”

Kees Färber, člen představenstva M77, uvádí: “Rozšíření o tuto kapacitu je dalším milníkem našeho růstu v regionu střední a východní Evropy. Umožní nám nabídnout lepší služby místním stanicím i našim zákazníkům. Také podtrhuje roli pozice ASTRA 23.5° východní délky jako nejvyužívanější orbitální pozice pro DTH vysílání na našich trzích.”

M7 a M77 zajišťují služby DTH pro více než tři a půl milionu domácností v Nizozemí, Belgii, Lucembursku, Rakousku, České republice a Slovensku, a to pod značkami CanalDigitaal, TV Vlaanderen, TéléSAT, AustriaSat, Skylink a CS Link.
NOVA Sport HD a Eurosport HD končí na kartách CryptoWorks
Petr Janásek, 3. července 2012
M77 Group S.A. informuje o ukončení vysílání placených sportovních programů NOVA Sport HD a Eurosport HD v systému CryptoWorks na kartách Skylink, ke kterému dojde v noci z 2. na 3. 7. 2012. Programy NOVA Sport HD a Eurosport HD budou odpojeny od kódovacího systému Skylink CryptoWorks (karty série 285…, 3436…, 1976…), přičemž toto odpojení je prvním krokem v avizovaném útlumu placené nabídky Skylink na kartách CryptoWorks.

Programy NOVA Sport HD a Eurosport HD budou dále dostupné již jen na kartách Irdeto a Irdeto ICE.

Uživatelům starých dekódovacích karet Skylink CryptoWorks, kteří mají programy Nova SPORT HD a Eurosport HD aktuálně předplaceny, byly v minulém týdnu zaslány nové dekódovací karty Irdeto ICE. Těmto zákazníkům doporučujeme registraci obdržených karet v co nejkratším termínu tak, aby příjem jejich předplacené programové nábídky zůstal zachován bez přerušení.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna