DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny

Změny na kanálech rodiny Nova na Astře 1G
Petr Janásek, 29. září 2009
Provozovatel satelitní platformy CS LINK, patřící společnosti Media Vision, s.r.o. oznamuje, že v průběhu několika následujících týdnů provede již delší dobu připravované a ohlašované přeskupení televizních programů rodiny Nova šířených prostřednictvím satelitu Astra 1G (23,5° E).

Ke změnám dojde během různé doby, kdy se programy objeví současně jak na původním tak i na novém kmitočtu v čase od jednoho do tří týdnů aby majitelé předplacených přístupových karet CS LINK měli možnost se na přesun kanálů v klidu připravit. Změny ale neproběhnou najednou současně na všech kanálech nýbrž postupně v několika etapách kdy poslední má být dokončena až na přelomu roku.

Jako první se na nový transpondér o kmitočtu 12,070 GHz přesune kanál Nova Sport, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S, začátek vysílání na uvedené nové frekvenci 28. září 2009, souběžné vysílání na původní frekvenci 11,876 GHz do 25.října 2009.

Další přesun se bude týkat programů Disney Channel + AXN Crime na novou frekvenci 11,876 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S se začátkem vysílání na 26.října 2009 a zakončením vysílání na staré frekvenci 12,070 GHz 1.listopadu 2009.

Poté přijde na řadu program TV Nova, který se objeví na novém kmitočtu 12,070 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S dne 2. listopadu 2009 a souběžně bude pokračovat i na staré frekvenci 11,992 GHz po dobu 13 týdnů až do 31.ledna 2010.

Ve stejném termínu, 2. listopadu 2009, se na nové frekvenci 12,070 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S objeví také kanál Nova Cinema a souběžně bude vysílat tři týdny i na původním kmitočtu 11,992 GHz do 22. listopadu 2009.

Přesouvat se bude také program Cinemax na novou frekvenci 11,992 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S se zahájením vysílání ode dne 23. listopadu 2009 a s ukončením vysílání na staré frekvenci 12,070 GHz k plánovanému datu 28. listopadu 2009.

Přeskupení dosavadních programů Novy dokončí start české mutace populárního hudebního kanálu MTV, jako součást programové nabídky CS LINK. Zahájení testovacího vysílání pro ověření technické stánky věci je naplánováno na 23. listopadu 2009, s ostrým startem dne 29. listopadu 2009. Parametry pro naladění: frekvence 12,070 GHz, polarizace horizontální, SR 27500, FEC 3/4, DVB-S.

Uvedené změny platí pro všechny majitelé karet pro příjem těchto programů a další podrobnosti si abonenti mohou najít na webových stránkách www.cslink.cz a www.nova.cz.
Žijeme digitalizací na ČT1
Petr Janásek, 26. září 2009
Česká televize připravila další vydání speciálního pořadu Žijeme digitalizací. Uvede jej tři dny před vypnutím všech analogových televizních vysílačů velkého výkonu v územní oblasti Plzeň, tedy v neděli 27. září 2009 – premiéru od 16:35 hodin na ČT1, reprízu pak od 02:05 hodin na ČT2. Diváci se během pětatřiceti minut dozvědí vše důležité a aktuální o přechodu ČT od analogového k digitálnímu vysílání.

Ředitel techniky ČT Rudolf Pop a vedoucí projektu Digitalizace ČT Pavel Hanuš přinesou informace o pokrytí jednotlivých oblastí digitálním zemským vysíláním České televize, kvalitě signálu a výstavbě dalších vysílačů.

Vedoucí útvaru hlavního inženýra ČT Ivo Procházka a systémový inženýr Karel Moulík věnují pozornost možným potížím při příjmu digitálního zemského vysílání, vysvětlí podstatu vertikální polarizace, poradí s užitím zesilovačů a objasní příčiny často diskutovaného „kostičkování“ obrazu.

Národní koordinátor pro digitální vysílání v ČR Zdeněk Duspiva seznámí diváky s dosavadním průběhem a výsledky informační kampaně k digitalizaci i s jejími dalšími kroky. Ozřejmí rovněž státní pomoc a podporu handicapovaným jednotlivcům i zdravotnickým a sociálním zařízením, jako jsou domovy pro seniory a podobně.

Ředitel techniky ČT Rudolf Pop závěrem představí ČT HD, satelitní digitální vysílání České televize ve vysokém rozlišení. Odpoví též na otázky, co vše je potřeba pro jeho příjem a zda-li bude dostupné i v zemském digitálním vysílání.

Žijeme digitalizací mohou diváci sledovat nejen v běžném, ale i v internetovém iVysílání České televize na adrese www.ivysilani.cz – živě i kdykoliv později ze záznamu. Záznam bude k dispozici také ve webovém speciálu ČT k digitalizaci www.digict.cz v rubrice Videoarchiv, kde lze zhlédnout i předchozí vydání pořadu a řadu spotů a názorných animací.
Multiplex 2 letos z Ještědu nebude
Petr Janásek, 25. září 2009
Z jednání VII. kulatého stolu DigiZone.cz v Praze vyplynulo, že České Radiokomunikace nespustí vysílání multiplexu 2 z libereckého vysílače Ještěd ještě letos, jak původně zamýšlely. Vedoucího útvaru rozvoje a investic ČRa Jiří Vykydal konstatoval, že to není proto, že by to společnost nechtěla udělat, nebo že by se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) předčasnému spuštění multiplexu 2 z Ještědu bránil. Problém spočívá v tom, že firma dosud nedostala písemný požadavek provozovatelů televizních stanic, které vysílají v této síti, na předčasné zapnutí.

Generální ředitel Novy Petr Dvořák u kulatého stolu řekl, že nejsledovanější tuzemská televize by ráda zahájila digitální vysílání z Ještědu dříve, než podle termínu v Technickém plánu přechodu a chtěla by také dříve vypnout analogové vysílání z této lokality. "Na to ale Radiokomunikace neslyší," řekl Petr Dvořák.

Jiří Vykydal dodal: "Na přelomu srpna a září jsme komunikovali, že jsme schopni zahájit před Vánocemi multiplex 2 z Ještědu, ale od té doby uplynul určitý čas a my nemáme rozhodnutí, že bychom měli Ještěd spustit, a tak se termín stále posouvá. Podle zákona musíme na web vyvěsit změnu smluv a na výstavbu potřebujeme asi tři měsíce, což jsou standardní lhůty pro sdružovače, apod.,". Podobně je tomu i s případných termínů předčasného vypnutí analogové Novy i Primy z Ještědu. "Pokud od nich dostaneme písemné rozhodnutí, uděláme to," řekl Vykydal. Ředitel pro transformaci ČRa Kamil Levinský v nedávném rozhovoru pro Lidové noviny uvedl, že se předčasné spuštění multiplexu 2 z Ještědu posune až na leden nebo únor příštího roku.

Vykydal na kulatém stolu také obhajoval České Radiokomunikace před kritikou Novy, že ČRa zahájily na západočeském vysílači Zelená hora vysílání multiplexu 2 na přechodném kanálu 66, i když si to Nova výslovně nepřála. "Původně jsme nepředpokládali, že se bude vysílat na kanále 66. Jenže plánovaný kanál 48 pro multiplex 2 nelze použít, a další náhradní kanál 35 také ne, protože by se vzájemně rušil s analogovým vysíláním programu ČT 1 z chomutovského vysílače Jedlová hora," uvedl Vykydal.

K rušení by ale nemuselo dojít, protože Nova se dohodla s Českou televizí na předčasném vypnutí analogového vysílání na Jedlové hoře. Ve shodném termínu by odtud přestala vysílat analogová ČT 1 i Nova. Původně se tak mělo stát k 30. září, nyní se však tento termín podle ředitele Novy Dvořáka nestihne. Vykydal však upozorňuje, že ČRa nemohou garantovat vypnutí Jedlové hory, dokud nedostanou od obou televizí písemný pokyn o vypovězení smlouvy a jasný požadavek na tato vypnutí. "A ten jsme nedostali," vysvětlil Vykydal.

Televize Nova se ale dohodla s Českou televizí na předčasném vypnutí analogového vysílání na Jedlové hoře k 30. září a ve stejném termínu by odtud přestala vysílat analogová ČT 1 i Nova a ke vzájemnému rušení by tak nemuselo dojít Nyní se však tento termín podle ředitele Novy Dvořáka nestihne. Vykydal však upozorňuje, že ČRa nemohou garantovat vypnutí Jedlové hory, dokud nedostanou od obou televizí písemný pokyn o vypovězení smlouvy a jasný požadavek na tato vypnutí. "A ten jsme nedostali," vysvětlil Vykydal.
Vysílání DVB-T na 66. kanálu bez souhlasu Novy a proti TPP
Petr Janásek, 25. září 2009
Český telekomunikační úřad (ČTÚ) povolí předčasné vypnutí zemského analogového televizního vysílání Novy a ČT 1 na chomutovském vysílači Jedlová hora, aby se mohl multiplex 2, který nyní vysílá ze západočeských vysílačů Zelená hora a Klínovec na 66. kanálu, přesunout na definitivní kanál 35. Tomu však dosud brání analogové vysílání programu ČT 1 na stejném kanálu 35 z chomutovské Jedlové hory.

Petr Dvořák, generální ředitel televize Nova k vypínání analogových dokrývačů v oblasti Plzeň uvádí, že pro Novu to je technický problém. "Myslíme si, že náklady, které bychom měli platit za dokrytí, nenáleží nám". Největším problémem podle něj je, jak se postavit k vypnutí, pokud by se měl porušit TPP v jeho současné podobě. Petr Dvořák dále uvedl, že vysílání multiplexu 2 na 66. kanálu ze Zelené hory a Klínovce se děje bez souhlasu televize Nova a navíc je v rozporu s TPP.

Technický ředitel televize Prima, Patrik Slavík, konstatuje, že komerční dvojka vypne koncem září všechny vysílače velkého výkonu i návazné převaděče. Jedná se mimo jiné o Domažlice, Holoubkov, Chomutov-město, Kynšperk, Starý Plzenec, Žatec, Nýrsko a Švihov.

Pokud Nova analog z velkých vysílačů nevypne, Prima se nebude přizpůsobovat, jestliže Nova nevypne analogové vysílání z velkých vysílačů protože digitální vysílání z Krašova je v provozu a představuje větší pokrytí než analogovým vysílačem Primy.

Zdroj: Kulatý stůl o digitalizace serveru Digizone.cz
Komerčné DVB-T vysielanie začne na Slovensku na konci roku 2009
, 25. září 2009
Podľa právoplatných povolení na prenos televíznej programovej služby v štandarde DVB-T, ktoré Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR) vydal spoločnosti Towercom, a.s., je držiteľ povolení povinný uviesť sieť 1. multiplexu do komerčnej prevádzky 31.12.2009 a signál v tom čase pokryje 79,7 % obyvateľstva. K 31.3.2010 bude pokrytie 89,4 % obyvateľstva Slovenskej republiky. Druhý multiplex a verejnoprávny multiplex budú v komerčnej prevádzke 30.6.2010. Držiteľ povolení zabezpečí podporu štátnej informačnej kampani a pred spustením siete do komerčnej prevádzky spustí komunikačno-produktovú kampaň. Povolenia nadobudli právoplatnosť 23. septembra 2009.

Držiteľ povolenia pred termínom uvedenia siete prvého multiplexu do komerčnej prevádzky spustí informačno-produktovú kampaň, ktorej cieľom bude poskytnúť informácie o termínoch spustenia digitálneho, vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania, o konkrétnej ponuke set - top boxov, miestach ich distribúcie a zaväzuje sa podporovať záujem verejnosti o rýchly prechod z analógového televízneho terestriálneho vysielania na digitálne televízne terestriálne vysielanie. Towercom, a.s. počas prechodu na digitálne televízne terestriálne vysielanie umožní v prípade straty príjmu signálu alternatívny príjem televízneho vysielania pre všetkých koncových užívateľov na dotknutom území prostredníctvom satelitnej služby až do úplného vypnutia analógového televízneho terestriálneho vysielania. K 31.12.2012 poskytne minimálne tieto služby: EPG (elektronický programový sprievodca), MHP (e-government, on-line nakupovanie), OTA SW aktualizácia. Towercom, a.s. je povinný uhradiť jednorazovú úhradu za vymedzenie frekvencií pre 1. multiplex 600 200 eur, za 2. multiplex 2 000 200 eur a za verejnoprávny multiplex 1 000 200 eur do 14 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí (povolení).

Dňa 9. septembra 2009 TÚ SR vydal 35 povolení spoločnosti Towercom, a.s., ktorá je víťazom výberových konaní na prevádzkovateľa digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Súčasťou povolení sú relevantné údaje a informácie obsiahnuté vo víťaznej ponuke, ktoré na seba ako záväzky prevzal víťaz výberových konaní. Právoplatné povolenia sú zverejnené na internete - http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=1431

Dňa 14. mája 2009 TÚ SR zverejnil vo svojom vestníku, v jednom celoštátnom denníku (SME) a na internete dve výzvy na predkladanie ponúk do výberových konaní. Výzvami sa začali dve výberové konania na pridelenie frekvencií: 1. pre prevádzkovateľa prvých dvoch multiplexov, 2. pre prevádzkovateľa verejnoprávneho multiplexu digitálneho televízneho terestriálneho vysielania (DVB-T). V stanovenom termíne predložili ponuky do oboch výberových konaní traja záujemcovia: TELECOM CORP., a.s., Towercom, a.s. a Valtech Communications Inc. TÚ SR odovzdal neotvorené ponuky výberovej komisii, ktorej členov vymenoval predseda TÚ SR. Výberová komisia vylúčila spoločnosť Valtech Communications Inc. z dôvodu nesplnenia záväznej požiadavky uvedenej vo výzvach a určila poradie uchádzačov, podľa ktorého je víťazom Towercom, a.s. Stanovené poradie je podľa zákona pre úrad záväzné. Tento postup a kritériá výberu v oboch výberových konaniach vychádzajú zo zákona o elektronických komunikáciách a zákona o digitálnom vysielaní.

DVB-T najneskôr v roku 2012 úplne nahradí doterajšie analógové televízne vysielanie. K prechodu z analógového na digitálne vysielanie prebieha informačná kampaň, ktorej realizácia je v kompetencii Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR.
Nový slovenský informační server o digitálním televizním vysílání DigitálnaTelevízia.sk
Jan Burda, 23. září 2009
Informační server o digitálním televizním vysílání, DigitálníTelevize.cz, byl rozšířen v polovině září o slovenskou mutaci na adrese http://www.digitalnatelevizia.sk. Slovenská verze nyní běží v testovacím režimu a obsahuje základní informace o digitálním televizním vysílání a diskusní fórum, které sdílí společná témata věnovaná přijímačům a satelitnímu příjmu se serverem DigitálníTelevize.cz. Zároveň také nabízí regionalizovaná témata o pokrytí DVB-T, kabelových televizích a IPTV. Připravují se i další služby jako je katalog montážních firem, bezplatná inzerce a databáze slovenských vysílačů.
Televize Noe nakrátko v MUXu 3 společnosti Czech Digital Group
Petr Janásek, 21. září 2009
Od čtvrtka 24. 9. 2009 od odpoledních hodin si diváci budou moci naladit program televize Noe z vysílačů na Bukové hoře (kanál 55), Krašov (kanál 52), Cukrák a Praha-město (kanál 59), Kleť (kanál 22), Brno Hády a Brno město (kanál 59), Ostrava Hladnov (kanál 32). Program televize Noe tak doplní stávající programy Z1, televize Public a rozhlasovou stanici Rádia Proglas.

Společnost Czech Digital Group (CDG) tak vychází vstříc projevenému zájmu Televize Noe na krátkodobé umístění v celé síti elektronických komunikací č. 3 při příležitosti návštěvy Papeže Benedikta XVI, který svoji státní a pastorační návštěvu naší země vykoná od soboty 26. do pondělí 28. září 2009. „ Papež Benedikt XVI. navštíví Prahu, Brno a Starou Boleslav. Televize Noe se bude snažit, aby byla u každého významného a důležitého okamžiku Svatého otce, a mohla tak přinést na obrazovky ty nejaktuálnější a nejzajímavější momenty. Televize Noe bude vysílat proti jiným přímé přenosy připravovaných programů jako je sobotní Koncert naděje z Brněnského letiště, nedělní Večer mladých ze Staré Boleslavi a předprogramy před vlastními bohoslužbami“ informoval Mgr. Leoš Ryška, jednatel společnosti Telepace.

„Vnímáme význam této státní návštěvy a chápeme zájem televize Noe přinést co největšímu počtu diváků nejširší aktuální zpravodajství. Technické prostředky nám umožňují zajistit krátkodobé umístění do celé sítě a věříme, že kladné stanovisko obdržíme i od RRTV. Po ukončení návštěvy Papeže Benedikta XVI. budeme program Televize Noe vysílat opět pouze v Praze na kanále 46 a satelitu Astra 3A“, dodal PhDr. Leoš Pohl, předseda představenstva společnosti Czech Digital Group.

Set top boxy, popř. digitální televizory, které automaticky neindikují uživatelům nový program, musí diváci naladit pomocí spuštění automatického nebo manuálního vyhledávání nových služeb. V opačném případě budou postupovat podle informací zobrazených na svých televizorech.
ČT optimalizuje digitalizaci na vysílači Brno – Kojál
Petr Janásek, 18. září 2009
Přeladění analogového vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál proběhne v listopadu 2009. Česká televize rozhodla o nastavení termínu, kdy budou na Kojálu zaměněny analogové vysílací kmitočty Jedničky a Dvojky, až těsně před vypnutí analogového vysílání ČT2 a spuštění digitálního vysílání všech čtyř programů ČT z tohoto stanoviště (1. 12. 2009), aby divákům z jižní Moravy co nejvíce usnadnila přechod na digitální příjem.

Česká televize při dalším postupu digitalizace na jižní Moravě zohledňuje místní specifika. Ve snaze ušetřit nemalou část diváků v tomto regionu zbytečných nepříjemností upravila termín přeladění analogového zemského vysílání ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál. Původně byl pracovním termínem 1. říjen 2009.

Z vlastního průzkumu České televize vyplynulo, že podstatná část domácností v Brně a okolí je závislá na příjmu analogového zemského vysílání ČT prostřednictvím společných televizních antén (STA) kombinujících signál ČT2 z vysílače Brno - město – Barvičova a ČT1 z vysílače Brno – Kojál. Při záměně analogových vysílacích kmitočtů ČT1 a ČT2 k 1. 10. 2009 pouze na Kojálu by tak mnoho diváků muselo řešit technologickou úpravu STA, ovšem jen s perspektivou dvou měsíců, než bude 1. prosince 2009 spuštěno digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu ze stanoviště Brno – Kojál na finálním kmitočtu (29. kanál).

Proto Česká televize rozhodla, že přeladění analogového vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál proběhne až v těsném předstihu před vypnutím analogového vysílání ČT2 a spuštěním digitálního vysílání všech čtyř programů ČT z Kojálu, zřejmě ve 48. týdnu. Pro diváky z jižní Moravy tato varianta představuje výrazné zjednodušení přechodu na příjem digitálního zemského vysílání, neboť mohou všechny případné úpravy na příjmových zařízeních provést naráz a definitivně. O přesném datu a hodině, kdy na vysílači Brno – Kojál proběhne záměna analogových vysílacích kmitočtů ČT1 a ČT2, bude Česká televize informovat diváckou veřejnost v průběhu měsíce října.

Další zprávy: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 > >|Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna