DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Malá encyklopedie televizní techniky 7 - ZesilovačeAnténní zesilovače, používané při příjmu televizního a rozhlasového vysílání v pásmech VKV, zažívají v poslední době nebývalý rozmach. Příčinou tohoto rozmachu je nejen jejich velmi snadná dostupnost, ale především představa mnohých lidí, že použití anténního zesilovače je jistou zárukou kvalitního televizního signálu. Hned v úvodu je ovšem potřeba říct, že žádný anténní zesilovač není schopen signál vylepšit. Signál na výstupu ze zesilovače je vždy méně kvalitní něž na jeho vstupu.

Zesilovač dokáže pouze signál zesílit, a upravit tak jeho úroveň pro další zpracování. Signál za zesilovačem vždy obsahuje větší množství šumu a zkreslení, než vstupní signál. Proto je nutné vždy dobře zvážit, jestli použití zesilovače povede ke zlepšení příjmu, nebo k jeho zhoršení.

V dobách předrevolučních byly anténní zesilovače naprosto ojedinělou záležitostí. Mimo prvky určené pro instalace do STA se téměř nevyskytovaly. Určitou vyjímku tvořila skupinka šťastlivců z řad radioamatérů, kteří si dokázali obstarat kvalitní VF tranzistory ze zahraničí, a vlastními silami si anténní zesilovače stavěli sami. V takovémto případě se většinou používaly pro zkvalitnění dálkového příjmu zahraničního vysílání.

Vhodnost použití, volba a instalace anténního zesilovače je ovšem velmi nesnadná záležitost. Z tohoto pohledu je možné říct, že anténní zesilovač nepatří do rukou laika! Ten si totiž vůbec neuvědomuje, že nesprávně zvolený nebo nainstalovaný zesilovač je možnou příčinou nekvalitního signálu nebo, že se takovýto zesilovač mnohdy stává velmi výkonnou rušičkou. V takovém případě je možné anténním zesilovačem znemožnit příjem v okruhu až několika stovek metrů.

O anténních zesilovačích je možné psát podobně obsáhlé články jako o anténách samotných. Na anténní zesilovače je totiž nutné pohlížet jako na zařízení s konkrétními parametry, určené pro konkrétní použití. U každého anténního zesilovače je potřeba znát jeho konkrétní zisk, šumové číslo, frekvenční rozsah, vybuditelnost, zkreslení, napájecí napětí, odebíraný proud apod.

Podle těchto parametrů je pak možné zvolit vhodné použití pro daný typ zesilovače. Stejně tak pro konkrétní příjmovou situaci není možné použít libovolný zesilovač. Z uvedeného je zřejmé, že správnou volbu zesilovače může provést jen člověk s patřičnými zkušenostmi, a hlavně s patřičnou měřící technikou. Měřící technika je totiž základem správného nastavení signálových úrovní v anténním rozvodu.

Například pro zesílení velmi slabého signálu na hranici šumového prahu, je nutné použít kvalitní zesilovač s velmi malým vlastním šumem. Takovéto zesilovače ovšem mají podstatně menší vybuditelnost, než výkonové zesilovače určené např. do STA. V obou případech si mohou být zesilovače velmi podobné. Jejich vzájemná záměna je ovšem nemyslitelná.

Koncový zesilovač do STA má příliš velký vlastní šum na to, aby mohl kvalitně zesílit velmi slabý signál. Zesilovač určený pro zesilování velmi slabých signálů má příliš malou vybuditelnost na to, aby dodal dostatečný výkon pro anténní rozvod v panelovém domě. Existují samozřejmě i zesilovače „tak něco mezi“, které bývají nejčastěji používaným artiklem. Ani v tomto případě však není zaručené, že volba bude správná. Takovýto zesilovač totiž může mít příliš velmi vysoké šumové číslo na to, aby dokázal kvalitně zesílit slabý požadovaný signál, současně ale může mít příliš malou vybuditelnost na to, aby dokázal spolehlivě zpracovat silný signál z místního (mnohdy nežádoucího) vysílače.

I v takovémto případě povede použití zesilovače ke zhoršení příjmu! V zásadě je možné říct, že množství možných příčin neúspěšného příjmu za použití anténního zesilovače prudce stoupá s počtem signálů dopadajících na přijímací anténu, rozdílem úrovní mezi nejsilnějším a nejslabším signálem, širokopásmovostí zesilovače a antény, a v neposlední řadě se ziskem zesilovače. Obecně je možné říct, že širokopásmový zesilovač se ziskem nad 30dB a vybuditelností menší než 110dBuV je v rukou laika velmi nebezpečnou zbraní. S téměř 100% jistotou je možné tvrdit, že takovýto zesilovač laik není schopen správně použít.

Na tomto místě je možné si položit otázku: „Jak tedy správně zvolit a nainstalovat anténní zesilovač?“ Na zdánlivě jednoduchou otázku ovšem neexistuje jednoduchá odpověď. V naprosté většině případů je totiž volba zesilovače určitým kompromisem. Ze všeho nejdřív je nutné správně zvolit anténu. Po nainstalování antény je potřeba zjistit konkrétní úroveň všech signálů na svorkách antény, a z těchto signálů vybrat ty, které jsou vhodné pro příjem. Na základě těchto zjištění je možné stanovit potřebný průběh zesílení zesilovače, jeho maximální šumové číslo, minimální vybuditelnost apod. V některých případech je nutné volit i větší počet dílčích zesilovačů a řadit je do kaskády. Je tedy naprosto zřejmé, že laik není schopen takovýto postup zvládnout.

Nástup digitálního vysílání situaci kolem anténních zesilovačů dále komplikuje. Nesprávná funkce zesilovače, a tedy i nekvalitní signál se totiž u DVB-T projevuje zcela odlišně než u analogového vysílání. Použití zesilovače nebo antény s vestavěným zesilovačem pro příjem DVB-T je tak velmi nejistým podnikem. S největší pravděpodobností se laikovi nepodaří takovéto zařízení zprovoznit, případně kvalita signálu nebude stabilní.

Pokud někdo od tohoto článku očekává, že se zde dozví univerzální návod na instalaci anténních zesilovačů, pak jej zcela jistě zklamu. Takovýto návod samozřejmě neexistuje, a ani existovat nemůže. Situace je v tomto případě velmi podobná situaci s volbou přijímací antény, případně ostatních prvků přijímacího řetězce. Vždy je nutné vyhodnotit co největší množství aspektů, a na základě svých vědomostí a praktických zkušeností zvolit tu nejvhodnější variantu. V případě neúspěchu pak s pomocí měřící techniky hledat příčinu tohoto neúspěchu.

V anténářské praxi platí jedno zlaté pravidlo: “Nejlepším zesilovačem je kvalitní anténa.“ Existuje opravdu velmi mnoho případů, kdy si laik namontuje zesilovač k anténě zcela zbytečně, a to jen proto, že si pořídil nevhodnou anténu. I pro použití zesilovače ale platí pravidlo, že musí mít co zesilovat. Je-li tedy signál z antény natolik nekvalitní, že svými parametry nevyhovuje použitelnému příjmu, ani ten nejlepší zesilovač nedokáže z takovéhoto signálu „vydolovat“ cokoliv lepšího.

V každém případě tedy rozhodně platí, že je lepší připlatit si za anténu bez zesilovače, než se snažit „vylepšit“ příjem za pomocí zesilovače. V naprosté většině případů se tato snaha nezdaří. Zesilovač je na místě až v okamžiku, kdy už žádné jiné řešení neexistuje.

Zbyněk Poisl, 26. února 2008Stránka pro tisk | Úvodní stránka

TIP: Diskutovat o této problematice můžete v diskusním fóru >>

Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Rádio VIVA vysiela v Stropkove a R. Sobote, pripravuje vysielač v Ružomberku
Rádio Jemné Melódie má štyri nové vysielače
Rádio Lumen spúšťa vysielač v Štúrove
Vedú RTVS zodpovední manažéri?
STV Trojka ukončí vysielanie 30. júna
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze