DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Spoločné antény (STA) a televízne rozvodyDVB-T v televíznych rozvodoch

Na príjem digitálneho vysielania na viacerých televíznych prijímačoch, napríklad v bytových domoch alebo komplexoch, je najvhodnejšie použiť spoločné televízne antény (STA) a rozvádzať signál do jednotlivých bytov. Existuje niekoľko variantov riešenia príjmu digitálneho signálu prostredníctvom STA. Medzi najvhodnejšie patria:

  • Priamy rozvod digitálnych kanálov v pásme UHF alebo VHF
  • Frekvenčná konverzia z UHF do VHF
  • Prevod programu z DVB-T na modulovaný analógový signál (VF kanál)
  • Prevod pozemského vysielania DVB-T do štandardu káblovej televízie DVB-C

Priamy rozvod digitálnych kanálov v pásme UHF alebo VHF

+ Priamy rozvod digitálnych kanálov v pásme UHF alebo VHF je jednoznačne najlacnejšie a technicky najvhodnejšie riešenie pre televízne rozvody. Z hľadiska spoločných rozvodov TV signálov totiž odpadajú totiž problémy pri zmene systému zdrojového kódovania, pri zavedení vysielania HDTV, problémy s regeneráciou signálu teletextu a pod. Samozrejme, tieto zmeny musí zohľadniť digitálny prijímač účastníka, čo je zase určitou nevýhodou.

- Problém môže byť v starších STA. Niektoré staršie anténové rozvody napr. zvládajú iba VHF pásmo, iné môžu byť v zlom technickom stave. Náročnosť rekonštrukcie potom závisí hlavne od veku STA a od prípadných rekonštrukcií, uskutočnených v priebehu životnosti STA.

Všetko záleží od posúdenia odbornou firmou, v najlepšom prípade môže pri starších STA stačiť aj samotná výmena televíznych zásuviek. V domoch postavených do roku 1980 sa však dá predpokladať výmena celého účastníckeho rozvodu, vrátane technológie hlavnej stanice. V každom prípade sa odporúča, aby si správca alebo vlastník domu nechal spracovať ponuky od viacerých montážnych firiem a podľa nich sa potom rozhodol.

Frekvenčná konverzia z UHF do VHF  

+ Frekvenčná konverzia z UHF do VHF je výhodná a plnohodnotná alternatíva pre staršie STA, ktoré boli pôvodne naprojektované len na rozvod v pásme VHF (obyvkle do 230 MHz). Môžu zostať pôvodné účastnícke zásuvky, káble aj rozbočovače.

- Nevýhodou tohto riešenia je, že niektoré prijímače prijímajú len multiplexy, ktorých frekvencia nebola konvertovaná do iného televízneho kanála. Účastníci budú musieť vyberať z obmedzeného množstva prijímačov dostupných na trhu, ktoré budú schopné fungovať v prostredí danej STA. 

Prevod na analógové kanály PAL vo frekvenčnom pásme VHF 

+ V súčasnej etape zavádzanie digitálnej televízie môže ísť o jednoduchý, rýchly a vzhľadom na to, že na strane účastníka nie sú požadované žiadne úpravy, i lacný spôsob sprístupnenia televíznych programov šírených len digitálne. Umožňuje zachovať existujúce distribúciu analógovo šírených programov z družíc a minimálne narúša systém. V bytoch nie sú set-top-boxy, programy sa ladia na televízoroch priamo.

- Nejde o plnohodnotný príjem pozeského digitálneho vysielania DVB-T. Toto riešenie má technické i ekonomické nevýhody. Každý TV program z multiplexu je potrebné dekódovať samostatne, pričom už pri pomerne malom počte programov môže nastať problém s počtom voľných TV kanálov, na ktorých je možné analógové signály rozvádzať. Prevod na analógové kanály znemožňuje alebo výrazne obmedzuje možnosti využívania nových funkcií, ktoré DVB-T prináša (teletext, EPG, DVB titulky, prepínanie rôznych audiokanálov).

- Ďalej, toto riešenie neumožňuje príjem signálov HDTV. S pribúdajúcim počtom digitálnych programov sa bude táto metóda prodražovat, pretože pre každý digitálny program je nutné inštalovať do hlavnej stanice ďalší konvertor (digitálny prijímač). Táto alternatíva nemá veľkú perspektívu, pretože za niekoľko rokov nebudú na trhu analógové televízne prijímače.

Prevod pozemského vysielania DVB-T do štandardu káblovej televízie DVB-C

Možné je tiež šírenie digitálneho multiplexu s využitím štandardu digitálnej káblovej televízie DVB-C. Toto riešenie je technicky veľmi príťažlivé a nevytvára v podstate žiadne obmedzenia, avšak pre individuálne použitie v STA je veľmi nákladné. Je vhodné predovšetkým pre siete káblovej televízie.

Televízny rozvod je práca pre špecializovanú firmu

Na televízne rozvody je potrebné pamätať pri rekonštrukciách a samozrejme už aj v štádiu hrubej stavby. Televízne rozvody nenechávajte na firmách, ktoré realizujú elektroinštaláciu, ale zverte ju špecialistom. Zle navrhnuté a inštalované televízne rozvody alebo rozvody z nekvalitných prvkov sa potom problematicky a nákladne prerábajú.Stránka pro tisk | Úvodní stránka

Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Akým spôsobom prijímate TV signál?
Analógová pozemská TV
15%
Analógová satelitná televízia
2%
Analógová káblová televízia
7%
DVB-T (digitálna pozemská televízia)
56%
DVB-C (digitálna káblová televízia)
10%
DVB-S (digitálna satelitná televízia)
33%
Hlasovalo 7013 návštěvníků.
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze