DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

Set-top box pre pozemský príjemČo je to set-top box?

Set-top box je prídavný prístroj, ktorý sa zapojí medzi prijímaciu anténu alebo účastnícku zásuvku STA a televízor. V princípe je to digitálno-analógový prevodník, ktorý prevádza prijatý digitálny signál na obraz a zvuk alebo na analógový televízny signál, ktorý je potom zobrazovaný na analógovom televízore.

Potrebuje set-top box napájanie?

Áno, set-top box potrebuje napájanie. Väčšina set-top boxov má zabudovaný vlastný zdroj, niektoré potom používajú externý adaptér. DVB-T PC moduly sú väčšinou napájané priamo z počítača alebo notebooku.

Možno set-top box zapojiť k akémukoľvek televízoru?

Áno, set-top box sa dá zapojiť k akémukoľvek televízoru, záleží len na spôsobe zapojenia. Pokiaľ váš televízor nemá videovstup – SCART alebo CINCH, ale len anténový vstupný konektor IEC, je potrebné použiť set-top box s tzv. modulátorom.

Prídem kvôli set-top boxu o existujúce programy?

Neprídete. Veľa ľudí používa digitálne prijímače na zvýšenie počtu prijímaných programov, ktoré nie sú vysielané analógovo, a ostatné stanice prijíma analógovo. Ak je set-top box vypnutý, pripojený televízor alebo videorekordér prijíma analógové programy tak, ako tomu bolo pred pripojením set-top boxu.

Má set-top box svoje vlastné diaľkové ovládanie?

Áno, na prepínanie digitálnych programov sa využíva diaľkové ovládanie dodávané so set-top boxom. Na zapnutie, vypnutie a iné ovládanie televízora, vrátane prepínanie analógových programov, sa používa pôvodný diaľkový ovládač televízora.

Môžem použiť jeden set-top box pre viac televízorov?

Obvykle nie. Ak by ste použili jeden set-top box pre viac televízorov, sledovali by ste na všetkých pripojených televízoroch rovnaký program. Výnimkou sú viacetunerové set-top boxy, väčšinou dvojtunerové. Takéto set-top boxy však nie sú bežné. Tie potom môžu prijímať toľko programov súčasne, koľko obsahujú tunerov.

Komunikujú digitálne prijímače s užívateľom po slovensky?

Prijímače všetkých druhov (STB, IDTV, PC moduly), pri ktorých má užívateľ záruku, že jeho komunikácia so zariadením bude v slovenskom jazyku (slovenské menu, teletext so slovenskou abecedou, EPG so slovenskou abecedou) a že majú aspoň základné požadované fukcie, sú označené logom „Vhodné pre slovenské DVB-T“. Toto logo, vydávané výrobcom a dovozcom na základe ich žiadosti, znamená, že prijímač zodpovedá požiadavkám technickej normalizačnej informácie TNI 36 7554 „Technická špecifikácia prijímačov DVB-T určených pre slovenský trh“.

V prípade, že prijímač týmto logom označené nie, odporúčame informovať sa u predajcu o vlastnostiach prijímača, prípadne preštudovať si technické parametre zariadenia v jeho návode na použitie. To sa týka aj ďalších vlastností (napr. príjem signálov HDTV, príjem signálov so zdrojovým kódovaním MPEG-4, MHP).

Je možné prepojiť set-top box s videorekordérom alebo DVD?

Áno, zapojenie je rovnaké ako pri televízore, teda najlepšie cez konektor SCART. Set-top box býva obvykle vybavený dvomi konektormi SCART - jeden na pripojenie televízora a druhý na pripojenie videorekordéra alebo DVD. Rôzne možnosti zapojenia set-top boxu nájdete na stránkach so schémami zapojenia.

Môžem jeden program sledovať a druhý nahrávať?

Aby bolo možné sledovať iný program ako nahrávate, musí mať set-top box dva digitálne tunery, čo však nie je obvyklé. Väčšina STB má len jeden tuner.

Prijímače na príjem kódovaných programov

Aby bol v budúcnosti možný príjem aj kódovaných programov, musí byť prijímač vybavený tzv. CI rozhraním (Common Interface). Podľa Prílohy VI smernice Európskeho spoločenstva č. 2002/19/EC (tzv. Smernica o univerzálnej službe) musí byť takýmto rozhraním vybavený každý televízor s viditeľnou uhlopriečkou nad 30 cm, predávaný alebo prenajímaný v krajinách Európskeho spoločenstva. Do legislatívy Slovenskej republiky bola táto povinnosť zakotvená Nariadením vlády SR č. 26/2005. Pre set-top boxy takéto pravidlo neplatí.

Do CI slotu je možné vložiť adaptér akéhokoľvek kódovacieho systému, alebo ho možno tiež použiť na inováciu set-top boxu na novší systém zdrojového kódovania.

Prístroje pre nahrávania programov na pevný disk

Samostatnú skupinu tvoria prijímača so zabudovaným pevným diskom (PVR - Personal Video Recorder). Užívateľ môže nahrávať relácie z vysielania v nezmenenej kvalite v dĺžke mnohých hodín, alebo zastaviť obraz pomocou funkcie Time Shift a následne sledovať reláciu s oneskorením zo záznamu. Je tiež možné záznam z pevného disku ďalej archivovať mimo prijímač, stiahnuť do osobného počítača, alebo napáliť na DVD.

Prístroje pre súčasný príjem pozemského a satelitného vysielania

Na trhu sú kombinované prijímače (tzv. kombá), ktoré umožňujú príjem pozemského (DVB-T) i satelitného digitálneho vysielania (DVB-S).

Je možné inovovať firmvére set-top boxu?

Áno, u väčšiny zariadení možno firmvér (softvérové vybavenie prijímača) inovovať cez sériové rozhranie RS-232C alebo USB. V niektorých prípadoch je možná aj automatická aktualizácia priamo z vysielania s využitím systému SSU (System Software Update). Je to zaujímavá možnosť, ale bude záležať na dohode medzi výrobcami prijímačov a prevádzkovateľmi vysielania, aby sa na vysielaní signálov SSU dohodli.. Aktualizácia firmvéru môže významne zlepšiť užívateľský komfort, ale aj výkonové vlastnosti prijímača.

Elektronický programový sprievodca

Funkcia elektronického programového sprievodcu (EPG), ktorá umožňuje divákovi prelistovať ponuku programov všetkých programov obsiahnutých v multiplexu, je absolútne nevyhnutnou súčasťou výbavy každého digitálneho prijímača. Každý z výrobcov pristupuje k EPG inak, niektorí sa obmedzujú len na zobrazenie aktuálne vysielaných (Current) a nasledujúcich (Next) programov, iní sa snažia vyťažiť z danej možnosti maximum a ich elektronickí sprievodcovia prevedú diváka programom na celý nasledujúci týždeň, eventuálne umožnia priamo zaznamenať vybraný programu do programu Timeru.

Automatické vypnutie a časovač

Medzi doplnkovú softvérovú výbavu možno zaradiť funkciu automatického vypnutia (Sleep Timer) alebo časovač (Timer) synchronizovaný podľa času z multiplexu. Druhá z nich v zadaný čas zapne prijímač na prednastavenej predvoľbe a prebudí tak svojho majiteľa zo spánku, alebo umožní záznam obľúbeného programu na pripojenom videorekordéri, ktorý musí byť samozrejme aj zodpovedajúcim spôsobom naprogramovaný.

Tu je potrebné uviesť, že žiadny z komerčne vyrábaných prijímačov DVB-T nepodporuje VPS, t.j. nedáva na žiadnom zo svojich výstupov signál, ktorým je možné aktivovať záznam videorekordéra. Hoci je normou presne definovaný spôsob prenosu VPS signálu aj teletextu v rámci digitálneho multiplexu, výrobcovia prijímačov VPS zatiaľ ignorujú a spracúvajú len teletext. Na uvedenie videorekordérov do činnosti možno použiť aj kód PDC, ktorý je možné prenášať práve v rámci teletextu.

Podpora aplikácií MHP (Multimedia Home Platform)

Platforma MHP (multimediálna platforma pre domácnosti) umožňuje prijímať a využívať doplnkové dátové služby, čo zvyšuje využitie digitálneho televízneho vysielania. MHP je otvoreným (t.j. nie firemným) štandardom, navrhnutým konzorciom DVB. Prijímače, umožňujúce príjem služieb MHP, sú označené špeciálnym logom MHP.

V MHP platforme sú MHP aplikácie zaraďované podľa určitých charakteristických vlastností do tzv. profilov v rámci oblastí aplikácii (existujú 4 profily). Profily sa ďalej členia na úrovne (v závislosti od profilu existuje 1 až 3 úrovne). Jednotlivé profily a úrovne, aj s poskytovanými aplikáciami, sú detailne popísané v normách ETSI, v ktorých sú uvedené tzv. špecifikácie (v súčasnosti existujú 4 špecifikácie). Pri tvorbe vyšších profilov a úrovní je zabezpečená spätná kompatibilita, tzn. že vyššie profily a úrovne zahŕňajú aj nižšie profily.

Jedným z profilov je tzv. „interaktívny profil“. Prijímače podporujúce takýto profil musia byť vybavené integrovaným modemom na realizáciu tzv. spätného kanálu (od diváka k poskytovateľovi služby) Požiadavky na prijímače vybavené spätným smerom sa na Slovensku momentálne pripravujú a diskutujú, s cieľom ich zapracovanie do TNI 36 7554.

Ďalšie užitočné informácie o set-top boxoch

Schémy zapojenia set-top boxu >>
Diskusia o pozemskom digitálnom vysielaní a výbere vhodného prijímača >>
Diskusné fóra o jednotlivých značkách prijímačov >>Stránka pro tisk | Úvodní stránka

Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Akým spôsobom prijímate TV signál?
Analógová pozemská TV
15%
Analógová satelitná televízia
2%
Analógová káblová televízia
7%
DVB-T (digitálna pozemská televízia)
56%
DVB-C (digitálna káblová televízia)
10%
DVB-S (digitálna satelitná televízia)
33%
Hlasovalo 7013 návštěvníků.
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze