Zpět | Úvodní stránka  
Stránka pro tisk

Čo je pozemské digitálne vysielanie (DVB-T)?Čo je pozemské digitálne vysielanie?

Pozemské digitálne televízne vysielanie je nový systém prenosu televízneho signálu, ktorý postupne nahradí súčasné analógové televízne vysielanie. Na Slovensku, podobne ako v celej Európe, Afrike, veľkej časti Ázie a niektorých iných krajinách sveta, sa bude na toto vysielanie využívať systém, označovaný skratkou DVB-T (Digital Video Broadcasting - Terrestrial), ktorý bol vyvinutý v Európe.

Aké sú výhody pozemského digitálneho vysielania?

Medzi hlavné výhody patrí:

Čo potrebujem na príjem digitálnej televízie?

Existuje niekoľko možností:

Kde je digitálna televízia dostupná?

Digitálna televízia ešte nie je dostupná na celom území Slovenska. Pokrytie sa bude postupne rozširovať. Prezrite si mapy pokrytie a v diskusnom fóre nájdete skúsenosti s pokrytím jednotlivých lokalít. U predajcov DVB-T techniky si môžete zapožičať digitálny prijímač na vyskúšanie dostupnosti signálu.

Platí sa za príjem pozemného digitálneho vysielania?

Pozemské digitálne TV vysielanie je náhradou za pozemské analógové vysielanie, a teda ako doteraz sa neplatia žiadne aktivačné ani mesačné poplatky, všetky programy sú voľné. Až bude digitálne vysielanie dostatočne rozvinuté, je možné, že sa objaví aj niekoľko prémiových platených kanálov.  

Bude sa pozemné digitálne vysielanie ďalej rozvíjať, nie je to stratená investícia?

Digitálne vysielanie sa bude naďalej rozvíjať. Budú pribúdať ďalšie programy a digitálne vysielanie sa rozšíri po celom území Slovenska. Samozrejme, s rozvojom vysielania je možné, že postupne bude potrebná obnova prijímacích zariadení, napr. pri zmene systému zdrojového kódovania (dnes v rámci skúšobného vysielania MPEG-2, onedlho možno MPEG-4, vo vývoji sú však už ďalšie systémy, napr. HVC), pri prechode na vysielanie s vysokým rozlíšením (HDTV), pri prechode na nový systém DVB-T2 a pod. To je však všeobecný problém výpočtovej techniky; digitálny prijímač je svojou podstatou len „jednoúčelový počítač“.

Pomôže niekto ľuďom, ktorí si nebudú môcť zaobstarať z nejakých dôvodov prijímač?

Je pravdepodobné, že pred vypínaním analógového vysielania budú k dispozícii štátom dotované prijímače alebo príspevky pre zdravotne postihnutých a sociálne slabšie skupiny obyvateľstva. Vláda SR svojim uznesením č. 265/2009 schválila dokument, týkajúci sa takejto podpory, realizácia podpory však závisí od jej schválenia Európskou komisiou (pri dodržaní pravidiel EÚ), avšak najmä od vyčlenenia príslušných prostriedkov Ministerstvom financií SR.

 Zpět | Úvodní stránka
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2019