Zpět | Úvodní stránka  
Stránka pro tisk

Chyby obrazuČo znamená pojem "digitálna kvalita"?

Pojem "digitálna kvalita" je diskutabilná. Pri digitálnom vysielaní si môže vysielateľ vybrať, aký stupeň kompresie pre obraz a zvuk svojho programu vyberie. Čím nižšia miera kompresie, tým lepšia kvalita obrazu a zvuku, ale program si vyžiada väčší dátový tok. Keďže za každý vyslaný bit platia vysielatelia (televízne stanice) distribučnej spoločnosti poplatky, je nastavenie miery kompresie vždy kompromisom medzi finančnými nákladmi a kvalitou programu.

V prípade digitálneho vysielania si treba uvedomiť, že účelom tohto vysielania nie je dosiahnuť vyššiu kvalitu obrazu a zvuku (v výnimkou vysielania HDTV) ako je kvalita analógového vysielania. Niektoré zdroje napr. nesprávne tvrdia, že pri digitálnom vysielaní sa dosahuje ostrejší obraz, čo nie je pravda. Samozrejme, určité zlepšenie sa dosahuje tým, že obraz z digitálneho vysielania nie je zaťažený „duchmi“ alebo „snežením“. Môže sa však vyskytnúť nový druh poruchy – tzv. „štvorčekovanie“.

Čím je spôsobené tzv "štvorčekovanie"?

Problém rozpadu častí alebo celého obrazu do štvorčekov je všeobecne spôsobený zvýšenou chybovosťou prijímaného signálu a môže mať mnoho príčin:

Rušenia analógového a digitálneho vysielania sa líšia

Rušivé signály môžu byť dokonca aj "virtuálne", teda také, ktoré v reálnom rádiovom spektre ani neexistujú. V odbornej terminológii sa hovorí o intermodulačních produktoch, ktoré si každé rádiové zariadenia v rôznej miere vyrába samo.

Zatiaľ čo príjem analógovej televízie pri tolerancii horšej kvality obrazu môže byť možný aj pri veľmi intenzívnom úzkopásmové rušenia v niektorej časti TV kanálu, príjem DVB-T nemusí byť v takom prípade možný vôbec. Sú to vo všeobecnosti málo známe paradoxy rozdielnosti oboch televíznych štandardov.

Našťastie je v praxi majoritne zastúpená práve opačná situácia, keď sa u prevažnej väčšiny televíznych divákov príjem televízie v štandarde DVB-T prejaví markantným zlepšením kvality obrazu (avšak nie nad kvalitu bezporuchového „analógového“ obrazu).

 Zpět | Úvodní stránka
(c) owp media s.r.o. 1999 - 2014