DigitálníTelevize.cz DigitálnaTelevízia.sk Energoportál.cz InteligentníDomácnost.cz TV program
Satelitní komplety     |     Televízie najlepšie ceny
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace

AntényJe potrebná na príjem digitálneho vysielania špeciálna anténa?

Pozemské digitálne televízne vysielanie prebieha v pásmach VHF a UHF, ktoré sa používajú aj na analógové televízne vysielanie. Preto sú na jeho príjem úplne vyhovujúce prijímacie antény a všetko príslušenstvo (zosilňovače, zlučovače, rozbočovače) ako na analógový príjem.

Ak niektorý predajca ponúka špeciálnu anténu pre DVB-T, ide len o reklamný trik alebo snahu urobiť z nevhodnosti tejto antény pre analógový príjem (kvôli malému zisku) výhodu.

Inými slovami, ak je anténa vhodná na analógový príjem, tým vhodnejšie je na príjem DVB-T. Samozrejme, musí byť určená pre dané televízne pásmo (u širokopásmových antén), resp. konkrétny kanál (napr. antény typu Yaggi).

Aké antény použiť?

Podľa skúseností postačuje v blízkosti výkonových vysielačov (do cca 5 km) pasívna izbová anténa, zhruba do 10 km od vysielača aktívna izbová anténa (t.j. so zabudovaným predzosilňovačom), do 20 km "sito" bez predzosilňovača, do 30 km "sito" s predzosilňovačom a pre vzdialenosti väčšie ako 30 km je vhodné použiť väčší anténový systém so zosilňovačom. V oblastiach pokrytých z vykrývačov je vhodné používať vonkajšie antény (napr. „sito“), či už bez alebo s predzosilňovačom Príjmové podmienky sú však veľmi rôznorodé a závisia od profilu terénu a ďalších parametroch, takže najlepšie je prítomnosť a kvalitu signálu naozaj vyskúšať.

Je potrebné si uvedomiť, že z vonkajšej (najlepšie strešnej) antény bude signál vždy výrazne lepší a počas prechodu na digitálne vysielanie budú vysielacie siete optimalizované pre použitie práve takýchto antén (t.j. na pevný príjem). Pri použití kvalitnej smerovej antény alebo sústavy antén sa dá signál bezproblémovo prijať v extrémnom prípade až niekoľko desiatok kilometrov od vyznačenej hranice pokrytie.

Nevhodný alebo nevhodne umiestnený anténový systém, ktorý ale pre príjem analógovej televízie v horšej kvalite dostačoval, môže v niektorých prípadoch pri digitálnom príjmu spôsobovať rozpadávanie obrazu do štvorčekov.

Ako anténu nasmerovať?

Digitálny signál môže byť vysielaný z iného vysielača, než kam máte nasmerované antény na príjem analógového signálu. Nájdite si v základných informáciách o digitálnom vysielaní, z akého vysielače sa u vás vysiela.

So smerovými anténami môže problém nastať napríklad tam, kde potrebujete zachytiť signál minimálne z dvoch vysielačov, aby ste prijímali všetky požadované programy digitálne. To sa na Slovensku môže vyskytnúť v rpeibehu ďalšieho rozvoja pozemského digitálneho vysielania (t.j. pri vysielaní 4. a ďalších multiplexoch), alebo pri príjme lokálnych programov, ktorých prevádzkovatelia obvykle nevyužívajú kóty dominantného prevádzkovateľa vysielacej siete.

V tomto prípade máte niekoľko možností:

  • vyskúšať, či z jednej antény (obvykle nasmerovanej na vysielač menšieho výkonu) neprijmete i (napríklad odrazený) signál druhého vysielača,
  • nainštalovať toľko antén, koľko je vysielacích kót a signály zlúčiť pomocou kanálových priepustov. Ide však o pomerne odbornú prácu, vhodnú pre špecializovaných pracovníkov.

Polarizácia antény

Televízne vysielače môžu pri svojej prevádzke použiť horizontálnu alebo vertikálnu polarizáciu. Platí, že polarizácia vysielacej a prijímacej antény musí byť rovnaká, inak sa prejaví tzv. „polarizačná diskriminácia“ signálu, a teda jeho zoslabenie.

V mieste s veľmi silným signálom možno v niektorých prípadoch prijímať vysielanie aj na prijímaciu anténu s inou polarizáciou. V miestach so signálom menším potom môže tento nesúlad medzi polarizaciami úplne zabrániť úspešnému príjmu televízneho vysielania.

V zmysle platného frekvenčného plánu sa na Slovensku bude používať vertikálna polarizácia. Do určitej doby môže Telekomunikačný úrad SR povoliť aj horizontálnu polarizáciu (z dôvodu časovo obmedzeného využitia existujúcich vysielacích antén). Iná polarizácia sa môže vyskytnúť najmä pri príjme zahraničných vysielačov.

Ako postupovať, keď nemôžem použiť vonkajšiu anténu?

Ak nemáte možnosť inštalácie vonkajšej antény napríklad kvôli pamiatkovej ochrane vášho domu, alebo jej inštaláciu nedovolí vlastník objektu a bývate v lokalite dostatočne pokrytej signálom, je možné uvažovať o izbovej anténe.

Každý set-top box zobrazuje vo svojom menu silu a kvalitu prijímaného signálu. To umožňuje pri použití dlhšieho koaxiálneho kábla medzi anténou a set-top boxom nájsť miesto s najlepším signálom v miestnosti (v prípade príjmu viacerých multiplexov je potrebné nájsť kompromis medzi silou a kvalitou). Obvykle to bude niekde pri okne.

Ak nemáte možnosť inštalácie vonkajšie antény a bývate na prízemí a podobne, je dobré vyskúšať malú vonkajšiu všesmerovou anténu upevniteľnú na okno a pokúsiť sa na ňu "nájsť signál" vyššie opísaným spôsobom. Vhodné sú napríklad antény Mascom 6354 alebo DA 5000 - Digiality. Obidve antény obsahujú jednoduché montážne sady.

Je možné prijímať odrazený signál?

Áno, vďaka vlastnostiam DVB-T vysielania možno dosiahnuť dobré výsledky i s príjmom odrazeného signálu. Preto je vhodné vyskúšať aj nasmerovanie zdanlivo nepochopiteľné. Tieto metódy sa dajú použiť najmä v údoliach alebo iných miestach signálového tieňa alebo v husto obývaných oblastiach, teda tam, kde analógový signál síce prijmeme, ale nekvalitne, s niekoľkonásobnými „duchmi“.

Podmienkou použiteľnosti takéhoto riešenia je absencia rušenie silným signálom najmä na susedných kanáloch a uvážlivé použitie zosilňovača. Odporúča sa vyskúšať signál anténou bez zosilňovače.

Mám spoločnú televíznu anténu (STA) a hoci bývam blízko vysielača, nemôžem naladiť digitálne vysielanie, prečo?

V hlavných staniciach spoločných televíznych antén (STA) sa používajú kanálové prvky (filtre, zosilňovače, meniče) a tieto nemusia byť naladené práve na kanál vysielania DVB-T. V takom prípade je nutná rekonštrukcia hlavnej stanice STA. Viac o riešení príjmu digitálnej televízie v domoch s viac bytmi nájdete v sekcii o televíznych rozvodoch.

Ďalšie užitočné informácie o anténach

Diskusia o anténach >>
Diskusia o skúsenostiach s pokrytím v jednotlivých oblastiach SR >>Stránka pro tisk | Úvodní stránka

Diskusia pokrytie DVB-T v jednotlivých lokalitách
Recenzie prijímačov
Diskusia o DVB-T prijímačoch
Akým spôsobom prijímate TV signál?
Analógová pozemská TV
15%
Analógová satelitná televízia
2%
Analógová káblová televízia
7%
DVB-T (digitálna pozemská televízia)
56%
DVB-C (digitálna káblová televízia)
10%
DVB-S (digitálna satelitná televízia)
33%
Hlasovalo 7013 návštěvníků.
Pozemské vysielanie | Satelitná televízia | Diskuzné fórum | Magazín | Televízny program | Česká verze